Данъчна декларации с баркод гарантират по-бързо възстановяване на данъци


027270.0

Normal_nap

Срокът за подаване на годишните данъчни декларации за облагане на доходите изтича на 30 април

Наближава 30 април, когато е и крайния срок за подаване на данъчни декларация. НАП съветва своите клиенти да подават декларация с баркод, напомняйки, че при нея възстановяването на данък става по-бързо. Тя не изисква допълнителното обработване и ръчно попълване на данните, а въведената информация директно се прехвърля от формуляра след сканирането на баркода.

От агенцията по приходите напомнят, че възстановяване на суми се прави в случаите, в които

- гражданите ползват данъчно облекчение – като облекченията за млади семейства, при които данъчната основа се намалява с направените през годината лихвени плащания по ипотечен кредит.
- когато са  направени дарения, вноски за допълнително доброволно осигуряване, сключване на застраховка „Живот" и други.
- Когато е деклариран данък за възстановяване, той се прихваща от други дългове към държавата или се възстановява по посочена от клиента банкова сметка.

Образец на декларацията за облагане на доходите с баркод клиентите на НАП могат да изтеглят от интернет страницата на агенцията – www.nap.bg.
Подаването на декларацията може да бъде направено на място в данъчното подразделение на НАП (лично или чрез упълномощено лице), на гишета в пощенските станции, където се издава входящ номер или чрез изпращане по пощата.
30 април е и крайният срок, в който трябва да бъде заплатен и дължимия данък за довнасяне.

От 1 януари 2013 г. всички данъци и осигурителни вноски (с изключение на тези за допълнително задължително пенсионно осигуряване) се плащат по една единствена банкова сметка. Освен това при превод на пари към бюджета отпаднаха всички над 50 кода за вид плащане, с изключение на два - 11 11 11 (за плащания за данъци и осигуровки) и 58 11 11 (за плащания за ДЗПО). Не е необходимо и попълването на изрично основание за плащане, тъй като погасяването на задълженията към хазната става според датата на възникването им.
Повече информация за декларирането и плащането на данъци и осигуровки има на сайта на НАП www.nap.bg. Телефонни консултации се правят на цената на градски разговор в кол центъра на приходната агенция. Номерът е 0700 18 700.


Създадена на 11.04.2013 г.

Коментари

Все още няма коментари