Темата: Алкохолната зависимост


043420.0

Normal_alcohol_flickr

Злоупотребата с алкохол ни струва поне 2,4 млрд. лв. – колкото бюджета на здравната каса за 2010 г.

Решихме да направим темата по читателски коментар към наша статия, посветена на алкохолната зависимост. Планирахме да напишем нужните стъпки за преодоляване на проблема и за съдействието, което близките може и трябва да оказват. Мислехме, че стига да се знае как, успехът в борбата с алкохола е въпрос на лична воля, дисциплина и семейна подкрепа.

Обърнахме се съм държавата (в лицето на отговорните за проблема с алкохолната зависимост институции), към неправителствените организации и програми (нагърбили се с нелеката, но и много важна задача за рехабилитацията на алкохолиците) и накрая, потърсихме личната драма в лицето на самите зависими от алкохола.

Оказа се, че сме си представяли само върха на огромен айсберг.

За да добиете представа за въздействието на злоупотребата с алкохол, ето какво е записано в Националната здравна стратегия 2008-2013 г.: 

Освен, че предизвиква зависимост, алкохолът причинява и различни заболявания и патологични състояния, в това число физически травми, психични и поведенчески разстройства. Отчита се каузална връзка между употребата на алкохол и повече от 60 вида заболявания и увреждания. ... Европейският доклад „Алкохолът в Европа (2006 г.) определя алкохола като третият най-сериозен от 26-те рискови фактора за влошено здраве в рамките на ЕС след тютюнопушенето и хипертонията.
... Злоупотребата с алкохол създава проблеми, свързани с работното място и производителността на труда, семейството и обществото; насилията, самоубийствата, престъпленията (вкл. убийства), разходите за медицински грижи и материални щети. Вредите, причинявани от пиенето на някой друг, варират от нарушения на обществения ред до по-сериозни последствия като влошаване на брачните взаимоотношения, злоупотреба с малолетни, престъпления, насилие и убийства.

Всъщност споменатият европейски доклад оценява, че през 2003 г. материалната цена на алкохола за ЕС е 125 милиарда евро. Нематериалната цена, отразяваща стойността, която хората приписват на страданието и загубата на живот, възлиза на още 270 милиарда евро, като алкохолът е отговорен за общо 7,4% от уврежданията и преждевременната смърт в ЕС.

Да приемем, че обществената цена на злоупотребата с алкохол не се е повишила за последните 7 години и че делът на България е едва 1%. Простата сметка показва, че материалната цена на злоупотребата с алкохол у нас е най-малко 2,4 милиарда лева. Поставено в контекст, пряката цена е над 3,4% от БВП за 2010 г. и приблизително колкото целия бюджет на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г.!

Поради тежките последствия на зависимостите за здравето на нацията и за икономиката като цяло още от 1 януари 2006 г. в чл. 53 от Закона за здравето е записано, че: Едно на сто от средствата, постъпили в републиканския бюджет от акцизите върху тютюневите изделия и спиртните напитки, се използват за финансиране на националните програми за ограничаване на тютюнопушенето, злоупотребата с алкохол и недопускане употребата на наркотични вещества.

За 2010 г. това би съответствало на близо 20 милиона лева.

На фона на гигантските проблеми тези средства не са много, но използването им по предназначение би имало много положителен ефект, тъй като би осигурило устойчиво финансиране за разгръщане на изследователска и терапевтична дейност.

Защото тъжната истина е, че днес в цялата страна терапевтичните общности се броят на по-малко от пръстите на двете ръце, а по-продължителната терапия е недостъпна за социално по-слабите и за по-възрастните хора.

Както можете да видите от интервютата и от публикации в пресата през изминалите 5 години, Министерство на здравеопазването не е спазвало Закона за здравето по решение на... политическия си кабинет.

В Полша отдавна работят по проблема и са на едно от първите места в Европа по ефективност на програмите Плакат: behance.netВ Полша отдавна работят по проблема и са на едно от първите места в Европа по ефективност на програмите Плакат: behance.net

Приемането на национална програма за ограничаване злоупотребата с алкохол също стои на дневен ред от години и все още не е факт. Всъщност, България, Литва, Румъния, Словакия и Унгария са единствените европейски държави, които до момента нямат осигурено обществено финансиране за изследвания и мониторинг на проблемите с алкохола на национално и местно ниво.

Добрата новина е, че по данни на Световната здравна организация консумацията на алкохол България в момента се намира на средно европейско равнище (макар в Европа да не знаят колко ненадеждна е алкохолната ни статистика). Лошата е, че през последните 3 години има тенденция на бързо влошаване.

Макар в средносрочен план намаляването на последиците от злоупотреба с алкохол да не е толкова належащ проблем, времето за действие е сега. Алтернативата е след 15 години да имаме не само стара, но и пияна нация.


Създадена на 23.11.2010 г.

Коментари

Все още няма коментари