Получаващите пенсии от Гърция трябва да притежават АМКА

Важно за получаващите пенсия от съседна Гърция

036640.0

Normal_pensionirane

Националният осигурителен институт информира, че гръцкият осигурителен институт (ИКА) е въвел изискването пенсионерите, получаващи пенсии от Гърция, да притежават единен персонален осигурителен номер (АМКА).

ИКА, чрез който се изплащат пенсиите и от другите гръцки осигурителни каси, е спрял изплащането на пенсиите на лица, които не притежават такъв номер.

Имайки предвид факта, че издаването му е въведено в началото на месец октомври 2009 г., има вероятност българските граждани, получаващи гръцка пенсия и напуснали страната преди тази дата, да се окажат със спрени гръцки пенсии. Тяхното изплащане може да бъде възстановено едва след издаването на осигурителен номер АМКА.

Осигурителният номер АМКА може да бъде получен и по електронен път. За целта е нужно заинтересованите лица да изпратят на е-майл georgoulaki@idika.gr следните данни и сканирани документи:

1. Фотокопие на лична карта;
2. Трите имена, изписани на латиница;
3. Дата на раждане;
4. От кой осигурителен институт се получава пенсията (ИКА или ОГА);
5. Номер на пенсията (седем числа);
6. Гръцки данъчен номер АФМ.
Осигурителният номер АМКА се получава в рамките на 24 часа от изпращането на документите. След получаването му той трябва да бъде изпратен с препоръчано писмо до ИКА на адрес:

ΠΕΡ/ΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ΑΘΗΝΑΣ – 001, Τμήμα Πληρωμών Συντάξεων, Αγησιλάου 48 / 104 36 AΘHNA, GREECE

Телефонът за връзка в Гърция при необходимост от допълнителна информация е 0030/ 210 92 86 472.

 

по информация от НОИ


Създадена на 13.12.2013 г.

Коментари

Все още няма коментари