пенсиониране

Право на пенсиониране
Normal_42841

страж

Въпрос:

След 25 години стаж при условията на първа категория в сектор "Сигурност" реших да напусна по собствено желание. Започнах нова работа и нямам прекъсване на трудовия ми стаж.

При това положение ще имам ли право на пенсия при навършване на 55 години?

Ще се радвам скоро да получа отговор, за което предварително Ви благодаря!

 

 

 

 

 

Отговор:

Съгласно чл. 69б от КСО, лицата, които са работили минимум 10 години при условията на първа категория труд, до 31.12.2015 г. могат да се пенсионират, ако са навършили 52 г и 8 м за мъжете, като сборът при превръщане на стажа от първа към трета категория, стажа Ви от трета категория и военната служба, която се изчислява като стаж от трета категория трябва да е 100 за мъжете. На сайта на НОИ има калкулатор за преизчисляване на стаж от първа към трета категория, с помощта на който може да изчислите точно колко стаж от трета категория имате към настоящия момент, като сборът от него и възрастта ви трябва да е поне 100, за да имате право да се пенсионирате.

https://applications2.nssi.bg/stavapp/


Създадена на 18.11.2015 г.

Коментари

Все още няма коментари