Вдовишка надбавка

Кога придобивам право на вдовишка надбавка?
Normal_pensionirane

Здравейте!

Родена съм на 01.06.1960 година. Бих искала да знам кога придобивам право да получа вдовишка надбавка, тъй като съпругът ми е починал на 03.02.1994г.

Четох, че за 2016 г. възрастта за пенсиониране при жените е 60 години и 10 месеца, а това право се придобива 5 години преди навършването на тази възраст,следователно аз би трябвало да я получа след 01.04.2016...

Моля да ми отговорите кога мога да подам документи и какви документи са необходими?

Благодаря Ви предварително!


Създадена на 29.01.2016 г.
 • Популярни


Коментари

 • Small_normal_logo_variation

  Клуб 50 Плюс написа:

  Преди повече от 2 години

  Здравейте, г-жо Ангелова,

  Преживелият съпруг има право на наследствена пенсия 5 години по-рано от възрастта му по чл. 68, ал. 1 от КСО, ако починалият съпруг е имал най-малко 5 г. осигурителен стаж.
  Възрастта за пенсиониране за осигурителен стаж и възраст на жените през 2016 г. е 60 г. и 10 м., т.е. придобивате право при навършване на 55 г. и 10 м. или на 01.04.2016 г., когато можете да подадете документи, които са:
  - заявление за отпускане на пенсия /УП-1/;
  - документи за осигурителен (трудов) стаж на починалия съпруг;
  - документи за брутното трудово възнаграждение или доход, върху които са внесени осигурителни вноски за 3 последователни години от последните 15 години осигурителен стаж по избор на пенсионера преди 1 януари 1997 г., и за брутното трудово възнаграждение или доход, върху които са внесени осигурителни вноски за осигурителния стаж след тази дата до датата на пенсионирането. За времето от 1 януари 2000 г. се вписва годишното брутно трудово възнаграждение или доходът, върху който са внесени осигурителните вноски на починалия съпруг.
  Към заявлението за отпускане на наследствена пенсия или добавка по чл. 84 КСО от наследодател, който не е бил пенсионер, освен документите, необходими за определяне на лична пенсия на починалия съпруг, съобразно вида й, се представя и удостоверение за наследниците.

  Поздрави,
  Екипът на Клуб 50+