Задължително допълнително пенсионно осигуряване

"Задължен ли съм да се осигурявам допълнително за втора пенсия?" С. Малков

022080.0

Normal_pensionirane

Допълнителното задължително пенсионно осигуряване е втория стълб на пенсионната система и дава право на втора допълнителна пенсия на родените след 31.12.1959 г. и възможност за получаване на пенсия за ранно пенсиониране на работещите при условията на първа и втора категория труд.

Допълнителното задължително пенсионно осигуряване се осъществява  въз основа на сключен договор на осигуреното лице с пенсионноосигурително дружество или въз основа на служебно разпределение съгласно условията на чл. 137, ал. 4 и чл. 140, ал. 4.

Осигурително правоотношение с пенсионноосигурителното дружество възниква от датата на сключване на осигурителен договор или от датата на служебното разпределение във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване. Допълнителното задължително пенсионно осигуряване се осъществява чрез пенсионни схеми на капиталово покривен принцип на базата на дефинираните вноски.
 

Принципи на задължителното пенсионно осигуряване

Чл. 125. (1) Допълнителното задължително пенсионно осигуряване се осъществява въз основа на принципите на:
1. задължителност на участието;
2. юридическа самостоятелност на пенсионноосигурителното дружество и на универсалните и на професионалните пенсионни фондове;
3. прозрачност, разделност и изключителност на дейността;
4. разрешителен режим и държавно регулиране;
5. задължителна периодична отчетност и разкриване на информация;
6. лоялна конкуренция между пенсионноосигурителните дружества;
7. представляване интересите на осигурените лица.

 


Създадена на 29.09.2014 г.

Коментари

Все още няма коментари