Стобските пирамиди - едно от българските чудеса

Normal_sb_12

Феномени на природата

Съединените американски щати имат своя Гранд каньон, сърбите имат своя Дяволски град, а ние имаме нашите Стобски пирамиди. И ако другите два туристически обекта са известни в цял свят, то нашите Стобски пирамиди са абсолютно непознати, не само за чужденците, но и за българите. Това чудо на природата е останало скрито от очите на света.

Всички знаят за красивия Рилски манастир, за пещерата на Св. Иван Рилски, но почти никой не е чувал за Стобските пирамиди, които се намират на няколко километра от там. Хубаво е да посещаваме чужди страни, но е добре да познаваме и собствените си природни красоти. Нека повече българи и чужди туристи се докоснат до тази величествена красота, застинала във времето. Красотата на Рилския манастир е ненадмината, но Стобските пирамиди са изваяни от майката Природа, недокоснати от човешка ръка и съхранени във времето.

Стобските пирамиди се намират в селището Стоб, в западното подножие на Рила планина. Разположени са от двете страни на вододелния рид на Рилска река, разделящ суходолията Гръчковец и Буковец. Представляват скално-земни образувания, изваяни в дебелина до 30-40м. Обагрени са в мервеникаво-кафяво, ръждиво и тъмно жълто, като на залез слънце или лунна светлина са особено красиви. Голяма част от тях носят скални шапки - това са големи скални блокове, които са като похлупени отгоре.

Легенди за създаването на скалните образувания

Местните разказват от уста чудни легенди за произхода на пирамидите: Преди много години, на мястото на пирамидите се простирала голяма равнина. Когато имало сватба или събор, хората от селото се стичали на мегдана и начевали дълги веселби. В селото имало девойка и младеж, които се харесвали, но майката на момичето не била съгласна дъщеря ѝ да се омъжи за своя избраник. Въпреки родителското несъгласие, момичето и момчето решили да вдигнат сватба. В момента, в който майката разбрала, отишла в равнината, забила надъбоко един голям кръст и проклела дъщеря си, когато целуне свекър си всички гости на сватбата да се превърнат в камъни. Денят на сватбата дошъл. Всички били много щастливи, само майката на булката останала вкъщи и се молела горещо клетвата ѝ да застигне непокорната й щерка. Когато хорото се извило чак до равнината и дошъл моментът булката да целуне свекъра си, в този момент всички сватбари се превърнали в камъни. От този ден в село Стоб се издигат приказни пирамиди напомнящи за една незабравима история.

 SB_15 Някои от пирамидите имат шапки
Този материал е изпратен по инициативата на Клуб 50+ Стани Четен Автор и допълнен от редакцията

В село Стоб може да чуете и друга легенда, отново свързана с любовта на двама млади : На няколко километра нагоре в планината, над пирамидите, се намирало село Бозовая. Селото било разположено на няколко хълма и различни махали: Кольова, Вучкова, Топалска, Тачова, Хаджи-стоянова. Двама млади от това село се залюбили и решшили да се оженят.Само в Стоб имало християнски храм, затова сватбарите тръгнали надолу по пътеката към селото, пътьом минали през местността "Момена" и стигнали до пътеката на съседния на пирамидите рид. Този рид се вижда в североизточна посока, към изгрева на слънцето. Булката била дивно красива, че кумът не издържал на изкушението, гледал я, гледал я и точно на това място понечил да я целуне. В този миг всички сватбари се вкаменили. И сега може да се види процесията от сватбари по съседния склон на пирамидита, като телата им образуват също така красиви пирамиди. Друга вариация на легендата е, чебулката била забулена и отбулвайки я, кумът се заслепил от красотата й и тогава я целунал.

Трета легенда разказва за за невъзможната любов между българска девойка и турско момче. Двамата сънували сън, че обичта им е обречена заради различията във вероизповеданията им. Отчаяно, момичето се хвърлило от скалата, а на това място се образувала пирамида, която хората нарекли „Невястата".


Създадена на 20.07.2012 г.

Коментари

  • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

    коко написа:

    Преди около 7 години

    най красивото нещо в света :lol: :lol: :lol: ;-) трябва да се види