Осигурителни права на работилите в Либия

Отговор на читателски въпрос
Normal_pensionirane

"Работила съм 20 години в Либия и съм плащала всички данъци там. Сега не ми се признават за трудов стаж в България. Много лекари и сестри са като мен..някакъв съвет?!" (М.Александрова)

На 01.08.1985 г влиза в сила Спогодба за социално осигуряване между България и Социалистическа народна либийска арабска Джамахирия.

Според тази спогодба:

 

Член 3
Правоимащите лица, върху които се разпростира тази спогодба, или правоимащите членове на семействата могат да предявяват искания и търсят правата си относно всички видове осигуровки и пенсии, които се покриват от вноските им за социално осигуряване, внасяни в изпращащата страна, и нямат право да предявяват искания към страната, в която работят.
Член 4
Пенсиите, отпуснати на правоимащите лица или на техните наследници преди влизането в сила на тази спогодба, се изплащат в съответствие със законодателството на страната, в която е била отпусната пенсията.

 

Действащата към момента спогодба обаче не включва двустранно зачитане на осигурителен стаж. Което означава, че не се извършва сумиране на осигурителния стаж ако сумите за него са внасяни по законите на две законодателства. В случай, че осигурителните вноски са били внасяни съгласно действащото законодателство на либийската джамахирия, то тогава няма да бъдат зачетени за български осигурителен стаж. Ако вноските са внасяни съгласно българското законодателство, тогава те следва да бъдат зачетени за пенсиониране. 


Създадена на 20.08.2013 г.

Коментари

Все още няма коментари