Възраст за пенсиониране при работа в повече от една страна

Важни положения, касаещи бъдещите пенсионери

291755.0

Normal_pensionirane

В предходния материал разгледахме някои най-общи положения, касаещи пенсионирането на лица, работили в повече от една европейски държави. Отбелязахме, че ако сте работили в две или повече страни, кандидатстването за пенсия става, след като отговорите на изискванията за навършена пенсионна възраст, но в конкретния случей важното е да обърнете внимание, че възрастта за пенсиониране в различните страни е различна. Това изисква, задължително, за да не бъдете ощетени, преди да предприемете стъпки към пенсиониране, да се информирате

 • каква е тя в страната, в която възнамерявате да подадете документи за пенсиониране. В някои страни от ЕС ще тсе наложи да почакате по -дълго, преди да започнете да получавате пенсия.
 • каква е тя във всяка една от държавите,   в които сте работили, в каква ситуация ще се намирате, в случай че направите промяна в датата, на която ще започнете да получавате пенсия. Ако от някоя страна вземете пенсия по-рано може да се отрази негативно на пенсионната ви сума. Пример: в страната, в която подавате молба изискването за възраст, на което вие трябва да отговаряте е 60 години (вие имате навършени  61), но в предходната страна, в която сте работили е възрастовото изискване, на което трябва да отговаряте е 63г. Ако не изчакате да навършите 63 години, а се пенсионирате в този момент, съобразно по-ниското възрастово изискване на страната, в която подавате документи,  това при всички случаи ще занижи крайната сбор на пенсиата, която ще получавате от различните държави, в които имате осигурителен стаж. Актуалната възраст за пенсиониране в България може да видите тук.

Най-добре е предварително да направите запитване до пенсионните служби или пенсионните консултанти в страните, които сте работили, така че условията при които ще се пенсионирате да са най-изгодни за вас.

 

 

 


Създадена на 13.08.2013 г.

Коментари

 • 0699de99585b999fef2169125dc33559?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2ffemale

  Диана Ненкова написа:

  Преди около 5 години

  Имам 22 години трудов стаж в България, а след това работих в Италия. Питах в Италия какви са изискванията за пенсиониране. Отговориха ми, че трябва да имам най-малко общ трудов стаж 20 години от България и Италия, и необходимата възраст. Искам да попитам какви са условията в България и какъв трудов стаж се изисква?


 • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Клуб 50+ отговаря написа:

  Преди почти 5 години

  В България към момента необходимата възраст за пенсиониране при жените, работили трета категория труд, е 60 години и осем месеца. изисква се и 34г. и 8м. осигурителен стаж.