Normal_700x200may2

България пее и танцува

Българските песни и танци карат целия свят да онемее. Българска песен оглася дори космоса. Споделете с нас любимите си видеа на тема "България пее и танцува" във видеоконкурса ни през месец май. Наградите, разпределяни на случаен принцип, ще бъдат изтеглени при пълна прозрачност и спазване на най-добрите практики в подобни конкурси, до пет работни дни след приключване на конкурса измежду всички участници, чиито видеа имат поне един билет за участие. При избора на победители от определеното от Организатора жури участват всички одобрени видеа в конкурса, независимо от това дали имат билет. Напомняме, че участието в него не е обвързано със закупуване на продукти или услуги, предлагани от Организатора, неговите партньори или трети лица.