1. Предвидена ли е възможност при пенсиониране на самоосигуряващите се лица да се зачита осигурителен стаж и осигурителен доход по данни от информационната система на Националния осигурителен институт?

  2. Смятате, че възрастните хора в Америка са богаташи? Помислете пак

  3. Честит празник, Италия!

  4. Вярата в Бог срещу науката или в съюз с нея?

  5. Времето на малките радости