За нас

Клуб 50+ е социална платформа, която цели да помогне на зрелите хора в България да живеят по-достоен, щастлив и продуктивен живот. Клуб 50+ представлява иновативен хибриден модел между онлайн списание, социална мрежа и социален клуб. Основната ни цел е да изградим мостове между поколенията и да създадем реално работещ модел на публично-частно партньорство, който да бъде от полза на хората за щастливо и активно стареене. Фокусираме усилията си върху онлайн и офлайн активности в сферите на личностно израстване, здраве и здравосовно хранене, заетост, финансов мениджмънт, изкуство, литература, образование, общество, околна среда и др.

Въпреки, че  значителна част от съдържанието на сайта е създадено от водещи професионални автори и журналисти, голямата част от материалите са генерирани от Вас - самите потребители на платформата чрез месечни инициативи и конкурси, ориентирани към важни теми и проблеми. За да използвате пълната функционалност на сайта, е необходимо най-напред да се регистриратe безплатно на платформата.

Поради спецификата и механиката на нашите иницитиви, голяма част от потребителите на сайта са активно ангажирани по-млади хора, с което директно опосредстваме сбъдването на нашата Мисия.

Регистрирайте се на платформата (влезте с профила си във Facebook)