Normal_700x200june2cash

Италия

Италия - една страна с богата история, архитектура, природа и култура. Споделете с нас любимите си италиански песни, откъси от филми и забележителности под формата на видео във видеоконкурса ни през месец юни на тема "Италия". Наградите, разпределяни на случаен принцип, ще бъдат изтеглени при пълна прозрачност и спазване на най-добрите практики в подобни конкурси, до пет работни дни след приключване на конкурса измежду всички участници, чиито видеа имат поне един билет за участие. При избора на победители от определеното от Организатора жури участват всички одобрени видеа в конкурса, независимо от това дали имат билет. Напомняме, че участието в него не е обвързано със закупуване на продукти или услуги, предлагани от Организатора, неговите партньори или трети лица.