Normal_700x200nov

Животни и птици

Този месец решихме да посветим на нашите пухкави и пернати приятели. Ако и вие като нас обичате животни, споделете своите авторски снимки на тема "Животни и птици" в нашия ноемврийски конкурс. Наградите, разпределяни на случаен принцип, ще бъдат изтеглени при пълна прозрачност и спазване на най-добрите практики в подобни конкурси, до пет работни дни след приключване на конкурса измежду всички участници, чиито снимки имат поне един билет за участие. При избора на победители от определеното от Организатора жури участват всички одобрени снимки в конкурса, независимо от това дали имат билет. Напомняме, че участието в него не е обвързано със закупуване на продукти или услуги, предлагани от Организатора, неговите партньори или трети лица.