Normal_700x200july2

Летни хитове

И в живота като във филмите, докато нещо значимо се случва, на заден фон понякога звучи музика и тя остава заедно със спомена за случилото се. Споделете с нас любимите си песни, които свързвате с най-приятните си летни спомени под формата на видео във видеоконкурса ни през месец юли и август на тема "Летни хитове". Наградите, разпределяни на случаен принцип, ще бъдат изтеглени при пълна прозрачност и спазване на най-добрите практики в подобни конкурси, до пет работни дни след приключване на конкурса измежду всички участници, чиито видеа имат поне един билет за участие. При избора на победители от определеното от Организатора жури участват всички одобрени видеа в конкурса, независимо от това дали имат билет. Напомняме, че участието в него не е обвързано със закупуване на продукти или услуги, предлагани от Организатора, неговите партньори или трети лица.