Normal_picture_1707

Фотографията

Фотографията,по специално пейзажите са любимо мое занимание

Създадена на 23.03.2013 г. Видяна 1383 пъти. 12 гласа в конкурса.

Participant_badge