Понякога най-добрите ни приятели могат да са животните. Изпратете до 3 свои чудесни снимки на тема "Животински свят" през април и можете да спечелите някоя от петте награди на обща стойност 1 100 лева! Напомняме Ви, че участието в конкурса не е обвързано със закупуване на каквито и да било продукти или услуги, предлагани от Организатора, неговите партньори или трети лица. Наградите ще бъдат разпределени на случаен принцип в присъствието на нотариус, до пет работни дни след изтичане на конкурса измежду всички участници, чиито снимки имат поне един билет за участие.

Вижте пълните Правила за участие в Конкурса

Победители

Четвъртата награда от 200 лева беше анулирана поради несъответствие на победителя с клауза от Правилата за участие в конкурса. Парите от наградата ще бъдат пренасочени към наградния фонд за месец май.

Loading

зареждане...