Правила за авторски текстове по инициативата Стани Четен Автор

Normal_50_logo_bg1.   Текстът трябва да е авторски, което означава, че няма да бъдат одобрявани текстове, копирани от интернет или такива, които нарушават авторските права на някого другиго. С изпращането му авторът декларира, че не нарушава ничии авторски права. За повече информация, запознайте се детайлно с Общите условия на сайта.

2. Текстът трябва да е на български език, изписан на кирилица, като всяко ново изречение започва с главна буква и продължава с малки. Редакторите на Клуб 50+ си запазват правото на намеса с цел отстраняване на правописни, стилистични и други езикови грешки. 

3.   Въвеждането на текстове става на онлайн платформата и е достъпно само за регистрирани потребители. По време на своята регистрация, потребителят въвежда всички задължителни полета във формата, включително своето истинско първо и второ име, както и координати за връзка. Авторът може да посочи псевдоним, под който би желал да бъде публикуван материалът му. 

4.    Текстът може да бъде преводен, но трябва ясно да се указва кой и чий е оригиналът, като не трябва да бъдат нарушавани авторските права на оригиналния източник или трета страна. 

5.   Препоръчително е материалите, които касаят практически категории, например категория “Как да”, да бъдат придружени с изображения – авторски или такива, които не нарушават авторско право. 

6.  Пътеписите трябва да бъдат придружени от снимки на местата, които описват, като снимките трябва да бъдат лимитирани до 15 на пътепис. За въвеждане на снимки и изображения трябва да се използва снимковата Галерия.

7.  Есетата и коментарните текстове могат, по желание, да бъдат придружени със снимки, лимитирани до 3 на материал. 

8.    Елегантният хумор, който отговаря на темата на публикацията, би бил адмириран. 

9.   Заглавието и подзаглавието на текста трябва да бъдат съдържателни и да се отнасят към същността на материала. При преценка на редакторите заглавието и подзаглавието могат да бъде променяни. 

10.    Текстове ще бъдат публикувани по преценка на екипа на Клуб 50+, като авторите им ще бъдат навременно уведомявани посредством имейл и нова нотификация в сайта. 

11.    Предимство при публикуването ще имат текстове, които са оформени според правилата на българския език и имат статиен вид, подходящ за публикуване в електронно списание, каквото е Клуб 50+. 

12.   Редакторите на Клуб 50+ могат да правят съкращения или сепариране на текстове, които сметнат за тематично подходящи, но с неподходящ размер, без да нарушават смисъла и структурата на авторския текст. 

13.   Ако редакторите на Клуб 50+ сметнат, че някой от изпратените текстове се нуждае от смислови корекции, то те ще се свържат с автора му за уточняване на променитe. 

14.  След публикуване на текста, авторът му има право и сам да го популяризира, както и където пожелае.

15.  Автори на публикувани текстове могат да бъдат канени от Клуб 50+ за регулярно сътрудничество, свързано с целите на списанието.

16.  С изпращане на текст авторът му се съгласява той да бъде публикуван и името на този, който го изпраща или избраният псевдоним да бъде посочен като име на автор или преводач (в случай, че материалът е преводен).

17.  С изпращането на текст или друг аудио-визуален материал авторът му дава съгласието си Клуб 50+ да го публикува изцяло или използвайки част от него, както, когато и където намери за добре.

18.  Редакторският колектив на Клуб 50+ си запазва правото да не публикува всички изпратени текстове. Пример за текстове, които няма да бъдат публикувани (без долният списък да се възприема като изчерпателен) са такива, които:
· са копирани от мрежата;
· обиждат или уронват престижа на физическо или юридическо лице;
· нарушават чужди интелектуални, лични или каквито и да е други права на физически или юридически лица;
· са предмет на какъвто и да е било спор, било то фактически, правен или съдебен.

· съдържат неприемливи форматирания, написани са изцяло с главни букви или придружаващите изображения са въведени хаотично из текста.