Стани Четен Автор

Станете Автор в Клуб 50+, Станете Четен Автор! Вижте правилата и стъпките по изпращане на публикация на следните линкове:

Стани Четен Автор - инициативата - съдържа описание на инициативата, начин на провеждане, структуриране на темите, награди.

Правила за авторски текстове - съдържа подробните правила, на които трябва да отговарят изпращаните авторски текстове, както и условията по тяхното публикуване.

Как да качим статия на сайта Клуб 50+ - съдържа описание на подробната механика (стъпка по стъпка) за качване на публикация на сайта. Описанието е придружено с подкрепящи изображения.


♦ всякакви въпроси, свързани с инициативата може да задавате на имейл avtor@club50plus.bg