Normal_700x200nov2

Англоезични клипове

Говорите ли английски? А слушате ли английска музика, гледате ли филми и клипове на английски? Имате ли любими видеа споделете ги с нас във видеоконкурса ни през месец ноември на тема "Англоезични клипове". Наградите, разпределяни на случаен принцип, ще бъдат изтеглени при пълна прозрачност и спазване на най-добрите практики в подобни конкурси, до пет работни дни след приключване на конкурса измежду всички участници, чиито видеа имат поне един билет за участие. При избора на победители от определеното от Организатора жури участват всички одобрени видеа в конкурса, независимо от това дали имат билет. Напомняме, че участието в него не е обвързано със закупуване на продукти или услуги, предлагани от Организатора, неговите партньори или трети лица.