Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ,

версия 032/20180419

Клуб 50+ е социална платформа, която цели да помогне на хората над 50 години в България да живеят по-достоен, щастлив и продуктивен живот. Основната цел на Клуб 50+ е да изгради мостове между поколенията и да създаде реално работещ модел на публично-частно партньорство, който да бъде от полза на хората за щастливо и активно преминаване в по-напреднала възраст. Клуб 50+ е и пространство, в което хората над 50 могат свободно да споделят своите преживявания и опит, и взаимно да си помагат. Моля, натиснете тук, за да се запознаете с Мисията на Клуб 50+ (Мисия).

1. Общи положения

Тези Общи условия представляват Договор между Вас като потребител (Потребител) и Клуб 50+ www.club50plus.bg (Сайт). Клуб 50+ си запазва правото да модифицира настоящите Общи условия по всяко време без предизвестие, затова Ви молим редовно да ги преглеждате за новости.

С присъствието си на Сайта Вие се съгласявате с настоящите Общи условия. С присъствието си на сайта декларирате, че се задължавате да не публикувате никакъв груб, неприличен, вулгарен, заплашителен, сексуално-ориентиран, дискриминационен, комерсиален или обиждащ останалите потребители по какъвто и да е друг начин материал, коментар, снимка, видео или друго, както и да не публикувате каквито и да е материали или връзки с други уеб сайтове, чрез които се нарушава правото на интелектуална собственост. Важно е да сте наясно, че IP адресите, от които постъпват заявки към Сайта, се записват и могат да бъдат използвани в такива случаи за разкриване самоличността на лицата, които са публикували съответните материали. Администраторите и модераторите на Сайта ще се опитат да премахнат или да променят възможно най-бързо всеки подобен материал, а в случай на необходимост - ще окажат пълно съдействие на съответните компетентни държавни органи да упражнят върховенството на закона.

2. Съдържание на Сайта

Съдържанието на Сайта се допълва, разширява и обновява непрекъснато, като се стремим да предоставим достъп до актуална, интересна и полезна информация в съответствие с нашата мисия. В някои случаи информацията, поместена на сайта, може да съдържа печатни грешки, несъответствия или пропуски и Клуб 50+ си запазва правото да внася всякакви промени в съдържанието на сайта. Клуб 50+ по никакъв начин не носи отговорност за достоверността на информацията, предоставена на Сайта, както и за евентуалните материални или нематериални последствия от нея. Съдържанието на Сайта е предназначено за лично използване с некомерсиална цел. Всички авторски права са запазени. Може да  използвате материалите, поместени на Сайта само за Ваша лична информация и употреба, като съблюдавате и спазвате авторските права на Клуб 50+.

Като изпращате свое съдържание към Клуб 50+ посредством функционалностите на Сайта, по имейл към представители на нашия екип или по друг начин, Вие декларирате, че притежавате пълните авторски права върху текстовете и изображенията, които изпращате и че с изпращането им не нарушавате по никакъв начин права на трети лица. Поради концепцията за споделяне на Сайта, като изпращате свои материали към Клуб 50+, Вие предоставяте неизключително право за използване на конкретните материали или произведения върху Клуб 50 Плюс ЕАД, като дружеството може да ги използва, както намери за добре.

Ако желаете да ползвате текстове от съдържанието на Клуб 50+ за други цели, е необходимо предварително да се свържете с нас, за да получите одобрение. В случай, че това изискване не е спазено и установим нарушаване на наши авторски права, ще потърсим отговорност от съответните нарушители по съответния законов ред.

Клуб 50+ не предоставя медицински, финансови или правни услуги и съвети. Информацията, поместена на Сайта е предназначена само за Ваша информация. В случай, че Потребител страда от хронично или остро заболяване, той трябва да потърси съвета на квалифицирани специалисти преди да предприеме каквито и да е било други действия. В случай, че в живота Ви е налице правен или финансов казус, следва да потърсите квалифициран съвет от експерт в съответната област преди да предприемете каквото и да било друго.

Клуб 50+ не предоставя медицински, финансови или правни услуги и съвети. Информацията, поместена на Сайта е предназначена само за Ваша информация. В случай, че Потребител страда от хронично или остро заболяване, той трябва да потърси съвета на квалифицирани специалисти преди да предприеме каквито и да е било други действия. В случай, че в живота Ви е налице правен или финансов казус, следва да потърсите квалифициран съвет от експерт в съответната област преди да предприемете каквото и да било друго.

3. Лични данни, конфиденциалност и съобщения

Клуб 50+ е администратор на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни и предоставените от Вас лични данни и информация са защитени по силата на закона. От време на време, Клуб 50+ може да изпраща съобщения до своите регистрирани потребители, в които ги уведомява за активности на свои контрагенти, партньори, спонсори и други трети страни, които сметне за полезни за своите потребители. Когато е възможно, Клуб 50+ винаги предлага опции за отписване от подобни съобщения в бъдеще.  Можете да се отпишете от абонамента за съобщения от Сайта по всяко време, като отбележите това в своя профил, в полето “Настройки на съобщенията”. След като сте се отписали от получаването на съобщения, си запазваме правото да Ви изпращаме съобщения по повод заявени от Вас участия в конкурси и спечелени награди, персонални известия за Ваши публикации и коментари, и/или други персонализирани услуги, които може да ползвате чрез регистрирания си профил. Правим това само в случаите, в които сме убедени, че с изпращането на съобщение ще се погрижим за вашия добър интерес. В случай, че бихте искали да изтриете своята регистрация на Сайта, можете да го направите по всяко време от своя профил, в поле “Закриване на профил”. Изтриването на регистрация на Потребител е окончателно и ще доведе до невъзможност на Клуб 50+ да му предлага в пълен обем качествена услуга. Потребителите се съгласяват, че Съдържание, създадено от техните профили по време на регистрацията им в Клуб 50+, може да продължава да бъде достъпно на Сайта и след изтриването на тяхната регистрация, в който случай определена част от данните на Потребителя, например потребителско име или псевдоним, могат да продължават да бъдат видими на Сайта. В случай, че искате да премахнете изцяло своето Съдържание от Сайта след закриване на своята регистрация, можете да го направите като се свържете с нас на имейл адрес [email protected].

За да гарантира добрия интерес на своите Потребители, Клуб 50+ може да поиска от Потребителите си верификация с помощта на мобилно устройство чрез въвеждане на уникален код, получен чрез СМС. Сайтът прави това еднократно, тъй като е възможно в Правилата на Конкурс да е посочено, че победители се избират на базата на получени уникални Гласове от останалите Потребители на Сайта. Верификацита на Потребителите се провежда изцяло за сметка на Клуб 50+ и по никакъв начин не прибавя разходи в месечната сметка на Потребителя.

Клуб 50+ има право да изготвя и предоставя статистическа информация за посещаемостта на сайта на трети страни, които изискат статистика за кликанията и действията на потребителите върху рекламни банери, линкове и статии, както и за целите на директния маркетинг. Клуб 50+ прави това единствено, за да опосредства набирането на средства за ефективното осъществяване на своята Мисия.

4. Конкурси

За да осъществява своята Мисия, Клуб 50+ се стреми да организира конкурси, състезания, надпревари и други активности (Конкурси), които изискват активно участие на аудиторията на Sайта, и с които да предостави възможност на своите Потребители да представят пред широката аудитория свои произведения, включително, но не ограничено до: текстове, снимки, изображения, аудио-визуални материали, експертно мнение, познания и др. Клуб 50+ може да организира и други видове конкурси. Организираните Конкурси нямат комерсиална цел, а са продължение на Мисията, която Клуб 50+ преследва. За всеки конкурс Клуб 50+ публикува допълнителни правила за участие. Настоящите Общи условия са неразделна част от тези правила.

Спрямо актуалните за съответното състезание правила за участие и избор на победителите, редакторският колектив на Клуб 50+ излъчва победители и ги награждава, като описание на механиката на конкурсите се предоставя отделно от тези Общи условия.

Клуб 50+ си запазва правото и да не връчва награди на победители в конкурс, в случай, че са установени явни несъответствия между целите, темите и правилата на конкурса и реалността, както и по всякаква друга причина.

5. Мнения и предложения

Вашите мнения и предложения са важни за нас. Клуб 50+ разглежда и обсъжда всички постъпили мнения и предложения, като си запазва правото да не внася промени в съдържанието, целите и досегашната си политика. 
За всички неуредени въпроси се прилага българското законодателство.

6. Бисквитки (Cookies)

Този уебсайт използва "бисквитки" (cookies) - малки текстови файлове, които се запазват в браузъра на Потребителите на Сайта. Бисквитките служат за това да поддържат Вашия профил на сайта отворен, докато не натиснете "Изход". Бисквитките не ни дават достъп до информация, запазена на Вашето устройство. Бисквитките не запазват Вашата лична информация, но могат да бъдат свързани с файлове, които съдържат такава информация, доброволно предоставена от Вас. 

Вие можете да откажете използването на бисквитки, като промените настройките на Вашия браузър, но ние сме длъжни да Ви предупредим, че в този случай няма да можете да използвате всички функции на сайта. Като използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с обработката на Ваши данни по начина, описан по-горе и за тази цел.

7. Google Analytics

Този сайт използва Google Analytics, услуга за уеб анализ, предоставена от Google Inc („Гугъл”). Google Analytics използва „бисквитки”, текстови файлове, които се съхраняват във вашия браузър, за да анализира как Вие използвате сайта. Информацията, генерирана от бисквитката за използването на сайта (включително и Вашия IP адрес) се изпраща към сървър на Google в САЩ и се съхранява там. Google използва тази информация за оценка на използването на нашия уебсайт, за съставяне на отчети за дейността, необходими на уебсайт-операторите и за предоставяне на други интернет услуги, свързани с използването на уебсайта.Също така, Google ще предаде тази информация на трети лица, ако това се изисква от закона или ако трети лица обработват информацията от името на Google. Google няма да свързва Вашия IP адрес с други данни, съхранявани от Google. Използването на Google Analytics служи изключително за целите на самостоятелно оптимизиране и персонализиране на нашия сайт - за да подобряваме съдържанието и функционалностите му.

Настоящите Общи условия са в сила считано от 01 юни 2010 г.

Последна редакция: 19.04.2018 г.