Мисия

Мисията на Клуб 50+ е да подпомогне хората над 50 години в България да постигнат пълния си потенциал и да живеят по-щастлив и по-продуктивен живот.

За разлика от редица страни, в които необходимите условия за достоен живот на възрастните хора са налице, в България като цяло това не е така. В резултат, често българите над 50 годишна възраст се чувстват изолирани от актуалния обществен ред и дори се отдръпват от социалния живот, въпреки че повечето от тях имат много знания, умения и мъдрост, които могат да предадат на своите близки, роднини, приятели и на цялото общество.

Част от мисията на Клуб 50+ е организирането на благотворителни дейности, които насърчават хората над 50 години да бъдат активни и по-лесно и бързо да се адаптират в постоянно променящия се свят и технологии. Чрез благотворителни дейности Клуб 50+ се стреми да подпомогне своите членове в житейския преход от активна трудова заетост и относителна финансова независимост към период на повишен риск от социална изолация и обективно по-ниска възможност за конкуриране на трудовия пазар. Благотворителните дейности, включващи и конкурси с осигурени благотворителни награди за хората, към които Клуб 50+ е насочен, се провеждат на платформата в партньорство с водещи български и международни компании и организации, а краен бенефициент са близо 3 милиона души над 50-годишна възраст в България, техните семейства и приятели.

За да се възползвате изцяло от възможностите, които предоставя Клуб 50+, запознайте се с Общите условия на Сайта.