Normal_700x200dec2

Коледа

Коледа, Коледа, Коледа - самото й споменаване предизвиква широка усмивка. Коледна музика, коледни емоции, коледни украси - всичко в Коледа носи позитивизъм и усещане за магичност Имате ли любими коледни видеа, споделете ги с нас във видеоконкурса ни през месец декември. Наградите, разпределяни на случаен принцип, ще бъдат изтеглени при пълна прозрачност и спазване на най-добрите практики в подобни конкурси, до пет работни дни след приключване на конкурса измежду всички участници, чиито видеа имат поне един билет за участие. При избора на победители от определеното от Организатора жури участват всички одобрени видеа в конкурса, независимо от това дали имат билет. Напомняме, че участието в него не е обвързано със закупуване на продукти или услуги, предлагани от Организатора, неговите партньори или трети лица.