Normal_700x200sep2

Славянска душа

Няма по-мелодични езици от славянските! Споделете с нас любимите си български, руски, сръбски, македински песни, танци видеа във видеоконкурса ни през месец септември на тема "Славянска душа". Наградите, разпределяни на случаен принцип, ще бъдат изтеглени при пълна прозрачност и спазване на най-добрите практики в подобни конкурси, до пет работни дни след приключване на конкурса измежду всички участници, чиито видеа имат поне един билет за участие. При избора на победители от определеното от Организатора жури участват всички одобрени видеа в конкурса, независимо от това дали имат билет. Напомняме, че участието в него не е обвързано със закупуване на продукти или услуги, предлагани от Организатора, неговите партньори или трети лица.