Normal_p8080757.jpg

Чайки/гларуси

Препитава се край морския бряг, храни се с всичко, което става за ядене, изхвърлено от хората, но най-много обича риба, малки раци и мекотели. Когато открият пасажи от риба, чайките се събират на ята от няколко десетки екземпляра. Понякога разнообразява храната си с мишевидни гризачи - лалугери, мишки, полевки, водни плъхове. Често се храни и с умрели риби, ракообразни и растителни отпадъци, изхвърлени от морето.

Създадена на 16.11.2014 г. Видяна 3302 пъти. 16 гласа в конкурса.

Participant_badge

Коментари

Все още няма коментари