Normal_p8280024.jpg

Мъглижки манастир

Документално Мъглижкият манастир се споменава за пръв път през 1623г. в приписка в Мъглижкото четвероевангелие от 1572г., която съобщава за ограбването на манастира и избиването на монасите от ордата на евичерина Силни Склав.

Създадена на 18.05.2014 г. Видяна 2608 пъти. 12 гласа в конкурса.

Participant_badge

Коментари

Все още няма коментари