НАП уведомява по имейл за постъпили плащания

Нова електронна услуга на приходната агенция ни информира за движението по данъчно-осигурителната ни сметка достъпно в реален момент

076340.0

Normal_finance

Нова електронна услуга предлага приходната агенция на българските граждани. Вече чрез имейл клиентите на НАП ще бъдат известявани за всички плащания, които постъпват по тяхната данъчно-осигурителна сметка. Новата електронна услуга дава възможност  клиентите й да получават по-пълна информация за функционирането на единната сметка, като проследяват всички плащания, които правят за данъци и осигурителни вноски. Е-услугата е напълно безплатна, а от пускането й до сега са изпратени общо 272 000 електронни съобщения.

Услугата предвижда имейли да получават всички физически и юридически лица, които ползват електронните услуги на НАП с електронен подпис и имат достъп до данъчно-осигурителна информация. Новата е-услуга могат да ползват и тези, които имат персонален идентификационен код (ПИК) и са посочили е-адрес за кореспонденция.
Притежателите на ПИК не само получават съобщения за направените от тях плащания, но могат да направят и електронна справка в сайта на НАП за всичките си задължения и плащания. Освен дълговете за данъци и осигурителни вноски, електронната услуга дава достъп и до информация за неплатени глоби и санкции, наложени от различни държавни органи и изпратени за принудително събиране от НАП, допълват от приходното ведомство. 
Повече информация за плащането на данъци и осигурителни вноски, процедурите за издаване на ПИК и отписване на задължение може да се получи на  информационния телефон на НАП  0700 18 700 на цената на стандартен телефонен разговор.

 


Създадена на 16.10.2013 г.

Коментари

Все още няма коментари