Санаториум по програма на НОИ - условия


1180880.0

Normal_sanatorium

Необходимите изисквания, на които трябва да отговаряме

България е известна със своите санаториуми и места за профилактика и рехабилитация. В последните години към списъка на вече позната лечебни заведения, които предлагат услуги по програми на НОИ, се включиха и много частни хотели, предлагащи рехабилитационни процедури. Миналата седмица започнахме темата за профилактика и рехабилитация, а сега в отговор на вашите запитвания ще се спрем по-детайлно на изискванията, на които трябва да отговаря всеки гражданин, който иска да ползва парична помощ по тези пътеки. 

Паричните помощи за профилактика и рехабилитация не се ползват от хора които нямат здравословни проблеми и не са предвидени като субсидия за почивка и освежаващи процедури. Те се отпускат след преценка и назначение на лекуващия лекар, който предписва необходимостта от провеждане на профилактика и рехабилитация. Тази необходимост задължително се отбелязва в медицинското направление и въз основа на нея следва отпускането на помощ. От такава помощ, отпусната след изрично медицинско направление, могат да се възползват лица, които:

1. са осигурени за общо заболяване, майчинство и/или за трудова злополука и професионална болест.Лицата, които са осигурени само за трудова злополука и професионална болест, имат право на парични помощи за профилактика и рехабилитация единствено в случай на трудова злополука и професионална болест. Необходимо изискване е да са били внесени или дължими осигурителни вноски за период от шест последователни калeндарни месеца, предхождащи месеца, през който се провежда профилактиката и рехабилитацията. Пример - искате да ползвате рехабилитационна програма от 1 юни - трябва да имате задължително внасяни или дължими осигурителни вноски към 1 май. В този изискуем период от шест календарни месеца се включва и времето:

• на платените и неплатените отпуски за отглеждане на дете;

• на платените и неплатените отпуски за временна неработоспособност, както и за отпуск за бременност и раждане;

•  в което лицето е било в неплатен отпуск, до 30 работни дни през една календарна година, съгласно КСО;

• през което самоосигуряващите се лица, които се осигуряват за общо заболяване и майчинство, са получавали парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, отглеждане на дете. Право на помощи за профилактика и рехабилитация имат и за периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане и за отглеждане на дете, през които не са имали право на обезщетение.

• Изискването за внесени или дължими осигурителни вноски за период от шест последователни календарни месеца не се отнася за лица с увреждания, които са резултат от претърпяна трудова злополука или професионална болест. Тези лица могат да ползват помощи на база претърпяна злополука.

2. право на парични помощи за профилактика и рехабилитация имат и лица, получаващи лична инвалидна пенсия, но в случай, че  не са навършили възрастта за пенсиониране съгласно чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване(60 години и 8 месеца за жените и 63 години и 8 месеца за мъжете.), не са осигурени и срокът на инвалидността, отбелязан в експертното решение на ТЕЛК, респективно на Националната експертна лекарска комисия, не е изтекъл. 

Подробна информация може да видите на страницата на НОИ, там може да намерите и списъка със заведения, работещи по тези програми

Следва - Какво включва паричната помощ за профилактика и рехабилитация


Създадена на 18.04.2013 г.

Коментари

  • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

    русa написа:

    Преди около 7 години

    ако си пенсионер, работил съвестно, не се е уредил с привилегии разни..., няма място за теб.