Вече ще погасяваме първо главниците, чак след това лихвите

Променя се редът за погасяване данъци и осигурителни вноски

075110.0

Normal_normal_nap

 От началото на декември влязоха в сила  последните промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, спрямо които се променени редът за погасяване на задълженията за данъци и осигурителни вноски. Вече ще се погасяват първо главниците за данъци и осигурителни вноски с изтекъл срок за плащане и чак след това лихвите по тях. По този начин се спира начисляването на лихви и се предотвратява натрупването на нови задължения. Досега дълговете се погасяваха по реда на възникването им. Новият ред цели да се усъвършенства единната сметка за плащане на данъци и задължителни осигурителни вноски като се облекчат гражданите и фирмите във временно финансово затруднение. 
С последните промени в данъчния кодекс се удължи с една година и срокът за отписване на публични задължения, погасени по давност. Така всеки, който има дългове с изтекла погасителна давност (отпреди 1. 01. 2008 г.), може да поиска да ги отпише с подаването на писмено възражение пред НАП до края на 2014 г., а не както беше досега до края на тази година. Възражението може да се подаде лично или да се изпрати по пощата до офиса на НАП по постоянен адрес за физическите лица или по регистрация на юридическите лица.
 Чрез електронна справка вече всеки може сам да провери какви задължения и плащания има записани в данъчно-осигурителната си сметка. Освен дълговете за данъци и осигурителни вноски, електронната услуга дава достъп и до информация за това какви задължения са погасени с направените плащания от съответния клиент на НАП. Достъпът до информацията става с персонален идентификационен код (ПИК), който се издава безплатно в офисите на НАП. ПИК се получава веднага, ако заявлението за издаването му е подадено в офиса на НАП по постоянен адрес или адреса на управление за юридически лица.
Повече информация за плащането на данъци и осигурителни вноски, процедурите за издаване на ПИК и отписване на задължение може да се получи на  информационния телефон на НАП  0700 18 700 на цената на стандартен телефонен разговор.

 


Създадена на 13.12.2013 г.

Коментари

Все още няма коментари