Взаимен фонд за деца и юноши

Normal__e4p2638

Ти Би Ай Съкровище – инвестиция в бъдещето на децата

Представяме ви първият в България взаимен фонд за деца и юноши, създаден като възможност да се сбъднат всички мечти на децата ни, когато те пораснат: качествено висше образование, начален капитал за собствен бизнес, за нов дом.

Ти Би Ай Съкровище е дългосрочен спестовен продукт и алтернатива на детския спестовен влог. Той предлага възможност за по-висока доходност за инвестираните на името на дете парични средства. За постигането на тази цел средствата от вложителите се инвестират от експертите на Управляващото дружество в различни по вид и доходност ценни книжа (държавни ценни книжа, облигации, акции и др.).

Предимствата

Експертно управление: инвестираното „съкровище“ на името на детето се управлява от финансови експерти с над 15-годишен опит на капиталовите пазари;

0%: без такса за инвестиране в Ти Би Ай Съкровище;

По-висока доходност от лихвите по детските банкови депозити (за последната година от 8.76%*), която е способна да неутрализира негативния ефект на инфлацията върху това, което спестявате за бъдещето на децата;

*доходност на Ти Би Ай Съкровище за периода 25.05.2009 – 25.05.2010г.

Доходност, освободена от данъци;

Гъвкави размер и честота на вноските, съобразени с желанията и възможностите на родителите;

Ликвидност на вложените средства: при нужда родителите или вече пълнолетните младежи лично могат да изтеглят част или цялата инвестиция, включително реализираната доходност до момента;

Клиентите разполагат с ежедневна и ежемесечна информация за състоянието на инвестицията им;

Контрол на дейността: всички финансови операции на Ти Би Ай Съкровище се следят и контролират от държавната Комисия за финансов контрол.

Как работи

TBI_Treasure_1

Колко струва

Инвестициите в Ти Би Ай Съкровище са в лева, като минималният размер трябва да е поне равен на емисионната стойност на един дял на фонда, който към 25/05/2010 г. е приблизително 21.82 лева.

Няма ограничения за честотата на вноските и максималната сума на инвестицията – това зависи от личното решение на родителите и близките на децата.
Вноските могат да бъдат еднократни (за по-големи суми), но е най-удачно по-малки суми да се правят регулярно (например: всеки месец, на тримесечие, два пъти в годината или др.), а също и при повод, например вноска-подарък при раждането на дете, за кръщене, за рожден ден, за първи учебен ден, Коледа или първи юни.

TBI-1

Какво постигаме за децата

От рано подсигурено финансово бъдеще на децата си.
Силен старт в живота им с осигурено качествено образование.
Обезпечена финансовата им независимост и спокойствие в самостоятелния им живот.

Как да направя фонд Ти Би Ай Съкровище

За да внесете сума в детския взаимен фонд в полза на вашето дете, е необходимо да направите само две неща. Първо, трябва да посетите офис на Ти Би Ай Асет Мениджмънт за да сключите договор за покупка на дялове на ДФ Ти Би Ай Съкровище. Необходими са ви Акт за раждане на детето и лична карта на родителя.
Второто нещо, което трябва да направите, е да внесете желаната сума в сметка на Ти Би Ай Съкровище. И готово, вашето дете е вече по-близо до бъдещото си щастие. Благодарение на вас!

Допълнителна информация за фонда може да бъде получена на сайта на Ти Би Ай Съкровище, от цялата страна на телефон: 0700 1 77 99 на цената на един градски разговор или в офисите на компанията в София.


Създадена на 01.06.2011 г.

Коментари

Все още няма коментари