Заявление за смяна на адреса на пенсионера вече се подава и онлайн

НОИ предлага две нови електронни услуги на гражданите

0153340.0

Normal_normal_kp

От 1 октомври 2014 г. Националният осигурителен институт стартира две нови електронни услуги и двете напълно безплатни за гражданите.

Първата от тях  засяга пенсионерите и дава възможност за заявяване по електронен път на една от най-често използваните от клиентите на НОИ административни услуги - “Подаване на заявление за превеждане на пенсия в банка и/или смяна на адреса на пенсионера”. С попълването на заявлението лицата, които живеят и получават пенсия в България, могат по електронен път да заявят как желаят да се извърши нейното изплащане – чрез пощенска станция или чрез банка, както и да заявят смяна на адреса си.

Заявлението се подава при

  • прехвърляне на изплащането на пенсията от една пощенска станция в друга,
  • от пощенска станция в банка или от банка в пощенска станция. 
  • при промяна на банковата сметка на лицето.                                                       

 

Когато изплащането на пенсия се прехвърля от пощенска станция в банка, както и при промяна на банкова сметка, задължително се прилага копие на документ с номер на банковата сметка. Услугата е достъпна чрез интернет страницата на НОИ (www.nssi.bg), рубрика „Е-услуги”/„Административни услуги”, след избор на ТП на НОИ.

Втората електронна услуга, която предлага НОИ е  „Проследяване на решения по жалби” и има справочен характер. Чрез нея, след 1 октомври, лицата, подали жалби срещу издадени от органи на НОИ административни актове  могат да се информират за процеса на обработка на подадената жалба и взетото решение. Търсенето на информация за всички подадени жалби за физически лица може да се осъществява по ЕГН и ПИК, а за юридически – чрез БУЛСТАТ и ИКО. За жалбоподателите ще бъде възможно и директно търсене по конкретен входящ номер и дата на жалба. След намиране на жалбата се появява справка за актуалния статус на нейната обработка, а при постановено решение – за неговото съдържание. Услугата е достъпна чрез интернет страницата на НОИ (www.nssi.bg), рубрика „Е-услуги”, „Справки”, „С избор на достъп”.

За двете е-услуги не се заплащат такси.


Създадена на 10.10.2014 г.

Коментари

Все още няма коментари