Thumb_otkrivane_nasledstvo_flickr

Отказът от наследство е окончателен

Наследниците придобиват възможност да приемат или да се откажат от наследство със смъртта на своя наследодател. Наследството е съвкупността от всички имуществени права и задължения на наследодателя. Такива са: правото на собственост върху недвижими имоти и движими вещи, облигационни права, както и задълженията, ...

Вижте още >>


преди около 1 месец
19794
0.0

Thumb_giving_money

Запор на трудово възнаграждение

Запорите следва да се изпълняват от работодателя в поредността на налагането им, респективно на приемането им от него – първо изцяло първият по време, след това изцяло втория и т.н. Работодателят, в качеството си на трето задължено лице, следва стриктно да изпълнява задълженията си съгласно чл. 508, ал.1 от ...

Вижте още >>


преди около 1 месец
12907
0.0

Thumb_kiva.dang_flickr

Непререгистрирани юридически лица

На 31.12.2011г. изтече крайният срок за пререгистрация на юридически лица. Във връзка с това е редно да се запознаем накратко какво ще се случва с тях. Едноличните търговци и клоновете на чуждестранните търговци, за които не е поискана пререгистрация до 31.12.2011г, се считат за заличени считано от 1 ...

Вижте още >>


преди повече от 6 години
9049
0.0

Thumb_cherven_vosak

Завещанието – необходимост или удобство

Нашето имущество и онова, което ще оставим след нас на нашите близки, са важни въпроси, които трябва да решим. Рано или късно неизбежно се сблъскваме с различни съображения и съмнения от материален или морален характер, с които невинаги знаем как да се справим. Често, когато става дума за „завещание", сме ...

Вижте още >>


преди около 1 месец
8906
0.0

Thumb_funeral_dr_neil_clifton_geograph.org.ukcc

Наследствена имуществена общност и доброволна делба

Въпреки безспорните предимства на завещанието, преди всичко с оглед на плавното, сигурно и равномерно разпределение на имуществото, малцина са тези, които се сещат да уредят приживе въпросите, касаещи вещите, които ще предадат на наследниците си post mortem. А може би не е и необходимо. Така или иначе, ...

Вижте още >>


преди около 7 години
8122
0.0

Thumb_blackwhite_william_brawley_flickr

Трудов договор – какво да има/няма

Сред най-често срещаните документи, които подписваме, и договори, които сключваме, са трудовите договори. Трудова дейност по такъв договор се извършва не само от най-активното трудоспособно население на възраст 18 до около 63 г., но и от вече пенсионирани служители по нови трудови договори, както и по ...

Вижте още >>


преди повече от 7 години
7008
0.0

Thumb_5068944618_242ec92c2b

Законова защита за ползвателите на „Топлофикация” АД – има такава

Напоследък Софийският районен съд („СРС”) излезе с няколко интересни съдебни решения срещу „Топлофикация” АД. Тези съдебни решения биха представлявали интерес, доколкото касаят възможен начин да се преборим с недоброто и често недобросъвестно отношение на този монополист. Става дума за следното: в периода ...

Вижте още >>


преди повече от 6 години
6954
0.0

Thumb_shopping

Какво е добре да знаете, когато пазарувате онлайн

Всеки от нас е сключвал поне веднъж в живота си договор за продажба от разстояние, макар не винаги да си даваме сметка за точната правна квалификация на действието, което извършваме, а още по-малко за юридическите последици, произтичащи от него. Но дали го правим съзнателно или не, сключването на такъв договор ...

Вижте още >>


преди повече от 6 години
3982
0.0