За българското здравеопазване

Да приемем, че съм пенсионер, един от 800 000 с пенсия от 207 лв., след увеличението. С направление от личния лекар постъпих в болница за изследване. На четвъртия ден ме изписват и ми казват да отида в регистратурата да заплатя 180 лв.
Normal_articles

Да приемем, че съм пенсионер, един от 800 000 с пенсия от 207 лв., след увеличението. С направление от личния лекар постъпих  в болница за изследване. На четвъртия ден ме изписват и ми казват да отида в регистратурата да заплатя 180 лв. Получавам фактура в която пише\“Пакет поискани и предоставени дейности 1-2“.Аз не съм искал никакви дейности, а лекарите си вършиха това което трябва.Въпросът е, след като съм с направление и не съм поискал дейности, трябва ли да заплащам 180 лв., платиха ми ги внуците? Кардиолозите и невролозите ми предписват лекарства за медикаментозно лечение .

Прилагам предписанието. Лекарствата по НЗОК са за 40.45 лв. след отстъпка от 8.97 лв. за която отстъпка по приблизителни изчисления се полага труд общо от 108.97 лв.от администрацията на НЗОК, личен лекар,аптекари и такса на личен лекар, време на пациента за записване  и посещение на личния лекар,транспорт до личния лекар и т.н. Лекарствата предписани от лекуващия лекар, които не са по НЗОК са  на стойност 65.00 , шестдесет и пет лв.След като съм пенсиониран  след четиридесет години трудов стаж с плащани осигуровки, защо по голяма част от лекарствата предписани от лекуващия лекар не са в списъка на НЗОК? . Само за посочените лекарства за един месец съм заплатил 105.45 лв. Пенсия 207 лв-105.45 остават ми от пенсията- 101.45лв.или за 30 дни по 3.38 лв. на ден. В много страни в ЕС, както и в бедна Македония,  лечението и лекарствата са безплатни .Господа управляващи, господа народни представители, 3.38 лева на ден, не Ви ли впечатлява, триста тридесет и осем стотинки на ден на майките и бащите на нацията съградили тази България, България, която преди промените към демокрация имаше средно европейски стандарт на живот.

Господа, как ще обясните факта, че в Македония, при 5060 USDБВПЧ, минималната пенсия е 206 евро, в Сърбия, водила три войни и преживяла ембарго  при 5294 USDБВПЧ минималната пенсия е  220 евро. В Румъния, при 7195 USD ,минималната пенсия е220 евро, в нашата мила родинаБългария, при БВПЧ приблизително колкото е в Румъния, 7091 USD, минималната пенсията е над два пъти по ниска,- 104 евро. Това показва, че въпросът не е до финансови възможности, а до политическо решение от управляващите. Не мога да знам, нашите политици и законотворци, не ги ли е раждала майка, техните сърца не са ли от плът!

Защо сте толкова безмилостни ,като обричате  на геноцид възрастните хора в България, геноцид по жесток от средновековната инквизиция и Арменския геноцид, когато   обречените са умирали за миг, а у нас бавно и мъчително, недолекувани, недохранени в самота, бавно и мъчително гаснат и умират. Към 100 000 пенсионери всяка година ги отписват от НОИ !

И душите им отлитат при Всевишния  с надежда за по добри дни.Ние сме страна и с най-кратък живот на населението.

Господа, с Вашата политика в угода на олигарсите Вие наредихте родината ни сред най-бедните страни в Европа, единствени с 20 % ДДС на лекарства, медикаменти, храни, при средни за ЕС 5-7  процента, единствени с 10  процента подоходен и корпоративен данък, при максимални за Европа, съответно 50 и 35 процента. И в резултат на тази  политика България се нарежда на първо място в ЕС с 13 пъти разлика между 10 процента бедни и богати, докато в  стара Европа при над 350 години капитализъм разликата е 8 пъти, а в съседните страни 6 пъти.

С тази ваша политика Вие прокудихте по чужди земи над 2 000 000 българи , много от които са в репродуктивна  възраст. Това е и  един от факторите България да изпадни  в дълбока демографска катастрофа.

Голяма част от възрастните хора са смазани, обезверени, без съпротивителни сили.За  това, от името на академичното ръководство на Национален български университет- трета възраст се обръщам към Вас за малко честност,почтеност, състрадание и чувство за отговорност за поетите обещания от вас по време на избори. Проучете опита на съседна Македония, как те при две трети от БВПЧ от този на нашата страна, предлагат на пенсионерите два пъти по-висока минимална пенсия и най важното безплатно лечение и безплатни лекарства.  ДДС на лекарствата в Македония е намалено от 18 на 5 , както е в ЕС средно от  0 до 5-7 процента. А ние сме единствената страна в ЕС с 20  процента ДДС за лекарства и хранителни продукти. Господа управляващи, господа депутати,проявете съпричастност към съдбата на майките и бащите, изградили и завещали Ви съвременна България !


Създадена на 18.07.2018 г.

Коментари

Все още няма коментари