Отпуск за гледане на дете от родителите на родителите


1158285.0

Normal_svekurvi1-picasaweb

В последните години проблемът с детските градини и детските ясли се изостри. Въпреки регистрираният спад в раждаемостта се оказва, че местата в детските заведения са крайно недостатъчни и младите родители често се оказват в безизходното положение да са извън класацията за детско заведение, без достатъчни доходи, за да пратят детето си в частна детска ясла или градина. В такива случаи обикновено идват на помощ бабите. Но обикновено бабите са твърде млади и в активна възраст. Все пак законът отваря вратичка за случаите, в който бабата би могла да загърби професионалната си кариера и да помогне в отглеждането на внучето.

Законът позволява взимането на отпуск за отглеждане на дете до 2 годишна възраст от неговата баба или дядо. Отпускът за отглеждане на дете до 2-годишна възраст може да се прехвърли на баща, баба или дядо, когато те работят по трудов договор. Ако бабата и дядото са пенсионери, майката няма право да им прехвърли отпуска, който се полага по закон след майчинството.

Част от самото  от самото майчинство (то е 410 дни, 45 от които преди раждането) може да бъде отстъпена единствено на бащата на детето и то след като бебето стане на 6 месеца. Върху баба и дядо майчинство не може да бъде прехвърляно.

Съгласно разпоредбата на чл. 164, ал. 3 от Кодекса на труда със съгласието на майката отпускът за отглеждане на дете до 2-годишна възраст се разрешава на бащата или на един от родителите на майката или бащата на детето, при задължителното услови да работят по трудово правоотношение.


Създадена на 15.05.2013 г.

Коментари

  • C79b272ef1081277f3815a598152fff2?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

    Силвия написа:

    Преди около 8 години

    Има ли минимален срок, по който трябва да са назначени бабата/дядото на трудов договор непосредствено преди прехвърлянето на майчинството?