Работодателите трябва да съобразят режима на работа с високите летни температури

Напомнят от инспекцията по труда
Normal_rabota

Това лято, макар и по прохладно от обичайното, отново вдигна градусите и от инспекцията по труда напомнят на работодателите за необходимостта да съобразят режима на работа с високите летни температури и да предприемат конкретни действия за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд е основно задължение на работодателя. В оценката на риска на работните места е необходимо да бъдат предвидени мерки, които се предприемат в случаи на  настъпване на неблагоприятни климатични условия, каквито са високите температури през лятото. Чрез предприемане на технически и организационни мерки могат да бъдат намалени възможните опасности, застрашаващи здравето и живота на трудещите се.

Техническите мерки включват

  • средства за охлаждане на помещенията и осигуряване на свеж въздух в тях.  
  • подходящи сенници и щори, както и оборудване на климатизирани помещения за почивка в производства, които не позволяват климатизиране на работните помещения.

Организационните мерки, които могат да се предприемат, са

  • промяна на работното време, така че да се избягва работата на открито в най-горещите часове на деня, осигуряване на по-чести почивки,
  • подходящо работно облекло и
  • разхладителни напитки.                                                                                  

Според БДС 14 776-87 допустимата норма на температурата на въздуха на постоянни работни места в работните помещения е не по-висока от 28 °C – за лека и среднотежка физическа работа и не по-висока от 26 °C – за тежка физическа работа. При определени условия тези стойности могат да нарастнат до 31 °C.

При работа на открито се използват основно организационни мерки за избягване полагането на труд в най-горещите часове, което може да стане чрез промяна на работното време. Други ефективни мерки при работа навън са осигуряването на повече почивки, сенници за работното място, когато това е възможно, например на сергии,  климатизирани помещения за почивка и достатъчно разхладителни течности.  Работодателят трябва да има готовност за оказване на помощ в случай на инцидент - топлинен или слънчев удар.

 

 


Създадена на 14.08.2014 г.

Коментари

Все още няма коментари