Трафик на хора - причини

Какво стои в основата на трафика на хора
Normal_antitraffic

Заради финансовата криза се увеличават случаите на трафик с цел трудова експлоатация. Само за миналата година 40 българи са държани в подчинение и принуждавани да работят при нечовешки условия. Тези цифри обаче отразяват само случаите, в които мрежата за трафик е разбита, а жертвите се прибират у дома.
Никой не може да каже колко точно са жертвите на трафик. Специалистите обаче са категорични, че разкриват едва 3 процента от тях. Изследванията на проблема доказват, че най-добрият начин за ограничаване на броя на жертвите на трафик е превенцията. 

Причините, които пораждат това явление, са много, но могат да се разделят на три типа: 

Социо-културни – ниска грамотност и следователно малки възможности за работа, патриархален тип семейство, възрастова, расова и етническа дискриминация, влияние на медиите и Интернет. 
Политически – социално-икономическите и политически кризи в отделните държави, търсене на евтина работна ръка, организираната престъпност и наличието на международен криминален пазар за нелегална миграция, неадекватното държавно законодателство за преследване на трафикантите и защита на техните жертви, корупция в страните на произход, транзитно преминаване и крайна дестинация – тези фактори създават благодатна почва за трафика на хора.
Икономически причини – те са основата на трафика на хора – бедност и особено феминизиране на бедността (повече жени) разпад на комунистическите общества и следователно на тяхната икономическа система, невъзможност да се намери добре платена работа и т.н.


Създадена на 15.10.2013 г.

Коментари

Все още няма коментари