Трафикът на хора е световен проблем

Защо ? - Това е първият въпрос, на който трябва да си отговорим
Normal_antitraffic

Трафикът на хора далеч не е проблем, характерен само за България, той е проблем от световен мащаб, който се е превърнал в доходоносен престъпен бизнес. За по-голямата част от обществото този проблем звучи нереален или далечен, като голяма част от хората неглижират възможността да засегне тях и техните семейства. Статистиката сочи, че трафикът на хора засяга лица от различни възрастови групи и с различен социален статус.

 

•  ООН съобщава, че всяка година между 2 и 4 млн. души по света стават жертви на трафик
на хора.
• В Европа жертви на трафик стават около 500 000 души годишно, повечето от които са жени и момичета, заставяни да проституират
• По данни на Държавния департамент на САЩ 80% от жертвите на международния трафик са жени, а 70% от тези жени и момичета стават жертва на сексуална експлоатация
• Смята се, че на година от трафика на хора се печелят между 7 и 13 млрд. щ.д.
• Според американското правителство, всяка година обект на незаконен трафик стават между 800 и 900 хиляди души.
• Годишният оборот на трафика с хора е над 7 млрд. долара. Само наркотърговията и продажбите на оръжие, генерират по-големи печалби за престъпния свят.
 

 

 Трафикът на хора е грубо нарушение на човешките права , като неговите жертви биват лишавани  от правото на достоен живот, на труд и образование, на свободно движение, сигурност и други основни и неотменими човешки права. Никой не става роб по свое собствено желание. Това е много важно да се има предвид, когато се говори с и за жертвите на трафик. Много често и напълно погрешно вината бива прехвърляна върху самата жертва на подобни престъпления. Това до известна степен се явява част от защитния механизъм “на мен не може да ми се случи” – така изкуствено се търси внушението, че жертвата със свои действия и бездействия сама е предизвикала престъплението. Целта на хората, които биват трафикирани, винаги е по-добър живот – по-добра (или изобщо някаква) работа, по-добри (или изобщо някакви) доходи за семейството, любов, образование… В търсене на алтернатива, те стават лесно манипулируеми и доверчиви и по този начин се превръщат в удобна плячка за трафикантите на хора. Целта на трафикантите винаги е една и съща – пари. 


Създадена на 07.10.2013 г.

Коментари

Все още няма коментари