Условия за санаториум по програма на НОИ

"На какви условия трябва да отговарям, за да отида на санаториум"

0176295.0

Normal_sanatorium_panorama

Както вече ви информирахме, програмата на НОИ за профилактика и рехабилитация 2014 вече е стартирана. От нея обаче не може да се възползва всеки, а само онези български граждани, които отговарят на условията. НОИ отпуска помощи за профилактика и рехабилитация на осигурени лица, но това не означава, че всеки може да ги ползва, независимо от здравословното си състояние. Тези помощи  не се ползват от

  • хора които нямат здравословни проблеми; 
  • хора, които желаят да ги използват като субсидия за почивка и освежаващи процедури;
  • неосигурени лица.

Помощите за рехабилитация и профилактика се отпускат след преценка и назначение на лекуващия лекар, който предписва необходимостта от провеждане на профилактика и рехабилитация. Тази необходимост задължително се отбелязва в медицинското направление и въз основа на нея следва отпускането на помощ. От такава помощ, отпусната след изрично медицинско направление, могат да се възползват лица, които:

  1. са осигурени за общо заболяване, майчинство и/или за трудова злополука и професионална болест.Лицата, които са осигурени само за трудова злополука и професионална болест, имат право на парични помощи за профилактика и рехабилитация единствено в случай на трудова злополука и професионална болест. Необходимо изискване е да са били внесени или дължими осигурителни вноски за период от шест последователни калeндарни месеца, предхождащи месеца, през който се провежда профилактиката и рехабилитацията. Пример - искате да ползвате рехабилитационна програма от 1 юни - трябва да имате задължително внасяни или дължими осигурителни вноски към 1 май. В този изискуем период от шест календарни месеца се включва и времето:

• на платените и неплатените отпуски за отглеждане на дете;

• на платените и неплатените отпуски за временна неработоспособност, както и за отпуск за бременност и раждане;

•  в което лицето е било в неплатен отпуск, до 30 работни дни през една календарна година, съгласно КСО;

• през което самоосигуряващите се лица, които се осигуряват за общо заболяване и майчинство, са получавали парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, отглеждане на дете. Право на помощи за профилактика и рехабилитация имат и за периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане и за отглеждане на дете, през които не са имали право на обезщетение.

• Изискването за внесени или дължими осигурителни вноски за период от шест последователни календарни месеца не се отнася за лица с увреждания, които са резултат от претърпяна трудова злополука или професионална болест. Тези лица могат да ползват помощи на база претърпяна злополука.

2. получаващи лична инвалидна пенсия, но в случай, че  не са навършили възрастта за пенсиониране съгласно чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряван е(60 години и 8 месеца за жените и 63 години и 8 месеца за мъжете.), не са осигурени и срокът на инвалидността, отбелязан в експертното решение на ТЕЛК, респективно на Националната експертна лекарска комисия, не е изтекъл. 

Подробна информация може да видите на страницата на НОИ, там може да намерите и списъка със заведения, работещи по тези програми


Създадена на 14.04.2014 г.

Коментари

Все още няма коментари