Възстановяване на здравно-осигурителните права на български граждани, работещи зад граница

Normal_nzok

Условия и необходими документи

Възстановяването на здравно-осигурителните права при връщане в България на български граждани, живяли извън границата на страната, става след изпълняването на необходимите за целта прпоцедури. В НАП трябва да се подаде  заявление за завръщане, като освен него трябва да се представят и документи, които доказват, че лицето е било извън границата на България  повече от 183 дни в рамките на една календарна година.

Такива документи могат да бъдат

• копие от задграничен паспорт;

• удостоверение от областна дирекция на полицията;

• документ, издаден от компетентен орган на съответната държава, придружен с точен превод от заклет преводач на български и други.

Здравноосигурителните права на българи, които са били в чужбина и са подали заявление, могат да се възстановят по два начина

• автоматично, след изтичане на шест последователни месеца, през които те се осигуряват за здраве в България. Ако българите, които са били зад граница искат веднага да възстановят своите здравни права, то е необходимо да платят еднократно 12 здравноосигурителни вноски върху минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващи се лица. В случай, че се плащат през 2013г. това са 12 вноски по 33,60 лв или общо 403,20 лв..

• С последните промени в Закона за здравното осигуряване българските граждани, които са граждани и на друга държава и не живеят постоянно (повече от 183 дни през календарната година) на територията на България, не подлежат на задължително здравно осигуряване в страната.
Те могат да декларират, че не дължат здравноосигурителни вноски с декларация по образец. Документът се подава в офис на НАП. Това може да стане лично, чрез пълномощник или по пощата с обратна разписка.

Повече информация и консултации за попълване на всички видове данъчни и осигурителни декларации може да се получи от кол центъра на НАП на телефон 0700 18 700, на цената на един градски разговор. Кол центърът на приходната агенция работи от 9,00 до 17,30 ч., всеки делничен ден.


Създадена на 09.05.2013 г.

Коментари

Все още няма коментари