Болка

И страдам аз...
Normal_poetry

Боли ме от горчилката през дните,
която направи си гнездо в душата ми.
И свивам се сама сред глухите стени,
а за света от днес ме няма… Няма ме…
И стене всяка фибра в мен, и кънти ми
по объркани завои от мъката в очите,
а вън е болка и болката изяжда мен,
а аз сълзи изливам посред тъмите.
Душата ми без обич сви се и се смали,
а сърцето ми от клещи е прихванато.
И крещя без думи. И всичко в мен крещи.
Без глас останах по водовъртеж нелунен.
И нямам вяра- накъсах всичките си дни,
а любовта ми се оказа някаква химера.
Къде съм… Оказах се в улица без дни.
Нощите ми се превърнаха на камъни.
И пак повтарям си съвсем сама без глас
как нуждая се да бъда твоя… някому.
И се взривявам до сто луни. И до сълзи.
Безпътие затискам под крайречен камък.
Изслушах болката си.Забравени мечти.
На автопилот от днес живота си оставям.

----

Сбогувам се сега с напразните надежди.
Една невъзможна приказка на глас изплака.
Взех си спомен. За всичките си идни дни.
Не плача вече...
Няма смисъл...
Няма смисъл...


Създадена на 31.01.2015 г.

Коментари

Все още няма коментари