Какви документи трябва да се представят при отпускане на наследствена пенсия


2268480.0

Normal_old-man-on-laptop

Документи, които трябва да представим при пенсиониране - отпускане на наследствена пенсия

Миналата седмица разгледахме документите, необходими при отпускане на лична пенсия. Днес ще обърнем внимание на документите, необходим при отпускане на наследствени пенсии.

Там има някои допълнителни изисквания:

Ако наследодателят не е бил пенсионер, освен документите, необходими за определяне на лична пенсия (изброените в предишния материал), се представят и:

 • Удостоверение за наследници;
 • За деца над 18 години до навършването на 26 години ако продължават да учат, се представя удостоверение от съответното учебно заведение, в което са посочва срока на обучението. За средно образование – края на учебната година (дипломиране), а за висше образование – края на семестъра. Понякога е необходима и допълнителна информация във връзка с точното определяне на крайната дата, до която ще се изплаща наследствената пенсия. Специфичното при децата, които учат във висши учебни заведения е, че уверение затова, че са учащи се представя в началото на всяка учебна година и то задължително следва да съдържа информация за края на учебната година/семестър или поправителна сесия;
 • В заявлението за пенсия задължително се декларира, че преживелият съпруг/а не е сключил друг граждански брак, а децата не са осиновени от други родители;
 • В зависимост от правата за получаване на наследствена пенсия се изискват и други документи,  когато са упоменати в случаите, при които се придобива право на наследствена пенсия.
 • Ако наследодателят е бил пенсионер, към заявлението за пенсия или за добавка по чл. 84 от КСО се прилага удостоверение за наследници, удостоверение за учащите и декларация за сключен брак/осиновяване.

  Това са документите, необходими при преценяване правото на най-често отпусканите пенсии.

Създадена на 13.04.2018 г.

Коментари

 • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Пепа Димитрова написа:

  Преди повече от 7 години

  Здравейте, отпуска ли се наследствена пенсия на дете студентка, но задочно обучение?


 • Df8ec643b75259ac46e4f72eaa4df004?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  янка иванова написа:

  Преди около 7 години

  Жена родена 1957 година кога има право да получи наследствена пенсия от съпруга си? След последните промени?