Работилите в Гърция се нуждаят от осигурителен номер

"Работил съм в Гърция и ми предстои пенсиониране. Искат ми АФМ - какво е това и какво друго ми трябва?" Стаменов

0284115.0

Normal_untitled_7

За да може да вземете пенсия от страна, в която сте работили, трябва да сте били осигурявани в страната, съгласно осигурителните й нормативни актове. За да получавата гръцка пенсия трябва да имате гръцки осигурителен номер А.М.К.А., както и данъчен номер А.Ф.М. Според статистически данни на ИКА 1134 са изплащаните гръцки пенсии на български граждани. Предвид законовите промени, считано от 1 март 2013 г., е задължително наличието на гръцки осигурителен номер (А.М.К.А.) и данъчен номер (А.Ф.М.) за всички лица, получаващи гръцка пенсия. При непредставяне на гръцки осигурителе номер и данъчен номер, дори да ви е била отпусната пенсия, тя може да бъде спряна. По тази причина през изминалата година са спрени пенсиите на над 1000 български пенсионери, получаващи пенсия от Гърция. Поради изтекъл срок на инвалидността, непредставяне на декларация „Живот“, смяна на банкова сметка, неточен адрес или промяна на адресната регистрация и неуведомяване на институцията, сключване на граждански брак от лица, получаващи гръцка наследствена пенсия са спрени още близо 400 пенсии.
 Подробна информация относно процедурата по издаване на гръцки осигурителен номер (А.М.К.А.) може да намерите интернет страницата на НОИ. Издаването на данъчен номер (А.Ф.М.) е възможно единствено при заявяване в гръцката данъчна служба.


Създадена на 21.10.2016 г.

Коментари

Все още няма коментари