Видове пенсии

Касви видове пенсии се отпускат съгласно КСО

0269720.0

Normal_pensionirane

"Какви видове пенсии има и може ли да се вземе пенсия не само за възраст? (М.Василева, Плевен)

Съгласно разпоредбите на Кодекса за Социално осигуряване биват отпускани,  както пенсии за трудова дейност, така и пенсии, несвързани с трудова дейност.

Пенсиите за трудова дейност са:

  • Пенсия за осигурителен стаж и възраст;
  • Пенсия за инвалидност поради общо заболяване;
  • Пенсия за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест;
  • Наследствена пенсия.

Пенсиите, несвързани с трудова дейност са:

  • Пенсия за военна инвалидност;
  • Пенсия за гражданска инвалидност;
  • Социална пенсия за старост;
  • Социална пенсия за инвалидност;
  • Пенсия за особени заслуги;
  • Персонална пенсия.

За да бъде отпусната, която и да е от гореизброените пенсии, лицето трябва да отговаря на необходимите условия, съгласно КСО.


Създадена на 26.03.2018 г.

Коментари

Все още няма коментари