Вокална група "Зора"-Русе с предколеден концерт

Входът на 30 ноември е свободен
Normal_vokalna

     Усеща се вече , че наближава Коледа! Градът започва да грейва с празничните си витрини. Някаква  радостна тръпка те изпълва  и позволява да си помечтаеш, даже и да не си дете.
       И ние сме в това число. Вокална група за шлагерни песни „Зора” към Възрожденско читалище „Зора” Русе.  Готвим се за своя „Предколеден концерт”. Вълнуваме се. Суетим се в радостна суматоха и действаме. Първо  репетираме - основния ангажимент. После всеки си е прегърнал своите задачки и тръгва да  ги изпълнява. Очакваме и гости. Още по-превъзбудено! Поканили сме  сходна, песенна  група от град Велико Търново. Казва се  Вокална  група  „Нежен спомен”. 
Тепърва ще се опознаваме с тях – в процеса на посрещането,  гостуването и  концертната изява.
За сега подсигуряваме зала, правим сценарии, афиши, регламент и… да ни е „На добър час!”
       И всичкото това, освен, че нам е радостно, го правим и за ВАС- скъпи уважаеми гости и приятели! Любители на шлагерната и старата градска песен. 

                     Заповядайте!    Пейте с нас!

 

                                                 П Р Е Д К О Л Е Д Е Н   К О Н Ц Е Р Т

У Ч А С Т В А Т

ВОКАЛНА  ГРУПА   „ З О Р А”

гр. Русе

Гл.худ. ръководител:   Вили Икономов

пом.ръководител:   Цветан Банев

В Г  „ Н Е Ж Е Н    С П О М Е Н”

гр.  Велико   Търново

Худ. рък.  Станимир Демирев

водещ:  М. Мицова

         Зала  Пленарна                                   на  30.11.2013 г.

        Вход  свободен                                      от  16 часа


Създадена на 29.11.2013 г.

Коментари

Все още няма коментари