Порция дамски смях зад волана


033440.0

Normal_livequeenstown.com

- Госпожо, защо карахте със 120 км в час при ограничение от 50?
- Защото съм суеверна, господин полицай.
-????
- Видях как черна котка се готви да ми пресече пътя и рязко натиснах газта, за да я изпреваря...

***

Дама оставя автомобила си на ремонт. След два дни влиза в сервиза и казва на монтьора:
- Идвам да си взема колата, готова ли е?!
- Един момент, госпожо, само да й сложа свещите...
- О, много ви благодаря, но няма нужда да слагате свещи, аз ще се прибера по светло...

***

Катаджия спира автомобил, шофиран от красива дама:
- Госпожо, кажете ми, моля, какъв знак има ееей там?
Дамата премрежва поглед в посока на сочения от полицая знак, след това бърка в чантата си, след дълго ровене вади кутийка, отваря я, изважда отвътре очила, слага ги, пак поглежда към знака и казва:
- Не мога да кажа точно, но... според мен... доколкото помня... знакът е препинателен...

***

Полицай спира кола за превишена скорост в населено място и казва на жената зад волана:
- Веднага щом ви видях да се задавате си казах: „В никакъв случай 50, най-малко 60".
- Глупости! Когато съм зад волана винаги изглеждам с 20 години по-стара.

***

Представител на закона спира автомобил, скъп, последен модел, поради движение със скорост, надвишаваща многократно допустимата. Прозорецът се отваря и от там подава глава красива млада дама: - Извинете, твърде бързо ли карах, господин полицай? – изчуруликва тя, примигвайки с клепки над огромни сини очи Полицаят поглежда радара и казва смутено:
- А, не, не, госпожице. Просто твърде ниско летяхте.

***

Дама лети с автомобила си по селски път. От храстите изскача полицай и размахва палка:
- Какво правите, госпожо? Насилието, което упражнявате върху педала на газта е подсъдно. Може да нараните някого, може да нараните себе си!
- Но, господин полицай, аз придвидливо съм си обула маратонки – подава крак дамата

 


Създадена на 17.05.2012 г.

Коментари

Все още няма коментари