Порция смях по студентски


075580.0

Normal_sabastian_anthony

Разговарят бащите на двама студенти. Единият с не малка доза гордост споделя:
- Писмата на моя син често ме заставят да отварям енциклопедията.
- Провървяло ти е – тъжно отбелязал другият – Писмата на моя винаги ме карат да отварям портфейла си.

***

Някога по време на соца...
Пийнал студент, залитайки се прибирал към студентските общежития, а насреща му милиционер.
- Пием значи? – обвинително казал милиционерът.
- Пием – съгласил се студентът и хлъцнал потвърдително насреща му.
- И харчим държавни пари, значи? – все така назидателно продължил милиционерът.
- Харчим – весело махнал с ръка студентът и залитнал.
- И сме студенти, значи? – продължил разпита милиционерът.
- Ааааа, не, не сме – обидено възроптал студентът – само аз съм.

***

Студент се явява на изпит по анатомия, но нищо не знае и получава двойка. Преди да излезе от стаята, патетично се обръща към колегите и изпитващия:
- Край, съкрушен съм! Отивам да си забия нож в сърцето.
Разтревожени колегите му молят преподавателя да му пише три:
- Спокойно, колеги, нищо лошо няма да се случи... той не знае къде му е сърцето. – успокоява ги приподавателят.

***

- Изпит по философия. Доцентът слага стола си върху бюрото и дава заданието: „Използвайки всичко научено дотук и ми докажете, че този стол не съществува".
Студентите започват да пишат усилено, с изключение на един, който само драснал нещичко и предал листа си.
Когато на следващия ден изпитващият обявил резултатите, единственият който имал отлична оценка бил онзи,който пръв излязъл. Неговият отговор по темата бил: „Какъв стол?"

***

- Професоре, задайте ми още един въпрос, сто процента ще знам отговора – моли се студент.
- Както желаете. – казва изпитващият – Знаете ли, колега, кога е поправителната сесия?

***

Възрастен професор разказва на колегите си:
- Онзи ден спя и сънувам, че съм в аулата и чета лекция на студентите. Събуждам се и какво мислите? Наистина съм в аулата и чета лекция на студентите си.

***


Създадена на 08.12.2011 г.

Коментари

Все още няма коментари