Време е да се планират нуждите на възрастните хора


062240.0

Normal_dulevski

Проф. Лалко Дулевски: Застаряването на населението ще изисква 4,5% от БВП средно за ЕС

Аспектът на демографското развитие е достатъчно ясен. Време е да се направят по-точни оценки за очакваните разходи от бюджета за специфични и публични услуги за възрастните хора, каза председателят на Икономическия и социален съвет (ИСС) проф. Лалко Дулевски .

Единият вариант е социално-разходният подход. Според него у нас чакаме първо да станат последиците, и след това започват да се отделят средства. Вторият подход е превенцията и профилактиката, разглеждана най-широко.

Превенцията е по-евтиният подход за публичните финанси и дава резултати, посочи експертът.

В края на '60-те – началото на '70-те години на миналия век се появиха първите сигнали за намаляване на раждаемостта. Оттогава десетки специалисти алармираха, че ако това продължава, то след няколко десетилетие ще има демографски проблем. Проблемът беше ясен още преди години, но системна политика сякаш не се появи в тази страна, коментира Дулевски.

По данните на ЕК очакването е, че застаряването на населението ще изисква около 4,5% от БВП средно за ЕС. Възрастните хора ще имат нужда от специфични услуги, които ще изискват определени средства. Увеличаването на възрастните хора ще доведе до увеличаване на разходите за здравеопазване.

Обезлюдяването на определени територии означава, че там ще остават предимно стари хора. Към това се прибавят и данните за здравословното състояние на населението: две трети от причините за смъртността се дължат на сърдечносъдови заболявания. Това изисква огромни разходи, което означава и пропуснати обществени ползи.

Качество на демографското развитие е и образователното равнище. Разчетите на ИСС сочат, че за около десет години, без да завършат средно българското училище, са напуснали около 200 000 деца поради нежелание или друга семейна причина. От началото на прехода досега половин милион деца са напуснали училище, като две трети са напуснали преди да завършат основно образование. Извън пазара на труда през 2010 г. са 930 000 от 15 до 64 години, които са основно или по-ниско образование.


Създадена на 30.05.2011 г.

Коментари

Все още няма коментари