Отбелязване на приятели във Facebоok статусите

Как да отбележим приятели във Facebook статус.
Normal_fb

Знаете как да отбелязвате приятели на вашите снимки. Вероятно сте забелязвали и споменаването на имена в статуси и коментари. Тогава то става линк към профила на отбелязания човек, а според настройките му, статусът може да се появи и на неговата стена.

Има два варианта за отбелязване на хора в статусите. Първият начин да се използва опцията Tag people in your post.

Когато пишете статуса си, отдолу се появяват иконки. Първата е за добавяне на хора в статуса ви (Снимка 1). Започнете да изписвате името на приятеля си. То ще се покаже в предложенията. Тогава го изберете, като кликнете на него (Снимка 2). След това, което сте написали в статуса ви ще се появи with (с) и името на отбелязания приятел (Снимка 3).

Вторият вариант е с използване на знака „@“ пред името на приятеля ви. На мястото, където искате да вмъкнете името напишете @Името на приятеля. Не трябва да оставяте интервал между „@“ и името. Няма да ви се наложи и да изписвате цялото име, защото Facebook ще ви дада възможност да изберете профила от падащо меню (Снимка 4). Кликнете върху избраното име. Ще забележите, че то се появява в статуса ви (преди да натиснете „Публикувай“) на син фон (Снимка 5). Появяват се Име и фамилия, но вие може да използвате само име. За целта изтрийте фамилията като натиснете само един път клавиша за изтриване на клавиатурата (Снимка 6). Ако направите това 2 пъти ще изчезне цялото име и трябва да го добавите отново.

Важно е да знаете, че името ще излезе с линк само, когато го виждате на син фон преди да бъде публикувано. Ако изчезне синия фон, значи сте изтрили и връзката към другия профил. По същия начин може да добавите и страници към вашия статус (Снимки 7 и 8). Крайният резултат може да видите на Снимки 9 и 10.


Създадена на 04.11.2013 г.

Коментари

Все още няма коментари