Актуални промени в 50+ Фотоконкурс "Семейни ценности"

Normal_sof

Благодарим на всички за големия интерес към фотоконкурса "Семейни ценности!  

Бихме искали да ви уведомим, че поради нерегламентирани дейности от страна на определени потребители на сайта, с което се цели оказване на пряко влияние върху резултатите във фотоконкурса, Инициативният комитет на Клуб 50 Плюс взе следните решения:

- Организаторът ще упражни правото си да не признае за целите на конкурса гласовете, дадени от един и същи потребител за една и съща снимка в нарушение на точка 6 от правилата за участие;

- Дисквалифицираме от по-нататъшно участие публикации на потребители, които със своите действия целят да манипулират крайния резултат в конкурса в нарушение на правилата за участие;

- Премахваме наградата от 300 лв. за публикация, събрала най-много гласове от регистрирани хора на сайта и я пренасочваме в пълен размер към наградния фонд, който ще бъде разпределен на случаен принцип, в присъствието на нотариус, сред участници в конкурса, които са събрали минимум 10 гласа върху своите публикации. Така общият брой на наградите (6 - две първи и четири втори награди) и тяхната левова равностойност (1400 лева) не се променя.

- Във връзка с горните решения, в качеството си на Организатор, Клуб 50 Плюс променя правилата за участие в конкурса „Семейни ценности“, като актуалните правила за участие можете да намерите на сайта ни.

Бихме искали да напомним на всички участници, че крайната цел на нашите конкурси е да бъдат от полза на хората, които, докато се забавляват, да имат възможност да спечелят някоя от наградите на платформата Клуб 50 Плюс, осигурени от нашите партньори. Това, разбира се, следва да се случи при стриктно спазване на правилата за участие, за съблюдаването на които категорично и безкомпромисно ще следим във всички наши инициативи.

Общуването с вас ни носи радост и дава смисъл на работата и усилията ни и се стремим то да остане автентично, неподправено и приятелско, каквото винаги е било.

Пожелаваме успех на всички участници и ви благодарим, че сме заедно!

Екипът на Клуб 50 Плюс


Създадена на 14.02.2013 г.