Християнство и Ислям- част 3

моето виждане по въпроса
Normal_islam-and-christianity-heads

връзки към:  Част 1,  Част 2

    Но стига толкова за книгата  и нейните автори. Време е да изложа моето виждане по тези въпроси, това което ме подтикна  да не остана безучастен. И така…аз споделям мнението, че религия и Бог не са едно и също нещо. Религията е създадена да изучава и да слави Бога, но самата тя не е Бог. Не търсете Бога вън от себе си. И в библията се казва на много места, че Бог е любов и обитава сърцата  и душите на хората. Кой слави Бога - хората. Религиите са човешко дело и като всяко земно дело те имат своите слабости да са непълни по исторически обем, неточни по превод, неправилно тълкувани и деформируеми с времето. Мисля, че по първите три точки нямаме сериозно разминаване и сте съгласни. По четвъртата точка, която е най-неразбираема и спорна, давам пример за изясняване.

   Нека разгледаме Християнската религия, която от създаването си досега самата Тя се е разцепила на множество отделни църкви и секти:  източно православие, католицизъм, протестанти, петдесятна църква, съботяни, евангелисти, баптисти и много други… И всяка от тях претендира да е най-права  и истинна. Къде е истината? – питам, в смисъла на въпроса, който авторите са поставили в  заглавието на книгата си… Нима това е божествено?  Нима Син Божий е проповядвал – цепете и роете се във вярата  и ме тълкувайте кой както си иска?... Това имах предвид. Затова не вярвам на такива „тълкуватели” и на техните книги. Уж всички черпят от "същи кладенец", а един ти предлага кока-кола, втори – лимонада, а трети - нещо като сайдер.  

  На какво се опирам аз  и какво изповядвам вътре в себе си.  Ще използвам свободно цитиране. 1.”И създаде Бог от кал и глина човека и вдъхна му душа”… Не на християнина , а на човека т.е. на всички хора вдъхна душа. 2. „Не съдете, защото съдени ще бъдете”… Та кой съм аз,че да съдя религиите  и хората по света?... 3. Символа на вярата –есенцията на Новия завет, на учението предадено от Иисус Христос, където се казва:”Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, творец на земята  и небето, на всичко видимо и невидимо…”  Има ли друг Бог, който да вдъхва души и да създава живот? – Няма! Това ми е достатъчно за да приемам всеки човек за дете божие, за свой брат в Бога, независимо от националност и религия. И да не го съдя затова, че е различен, че говори друг език, че по друг начин изказва вярата  и хвалебствието си към Бога, че Той им е дал друг път на развитие и е промислил нещо друго, по-различно за тях. Те пак са мои братя по създание  и душа. Затова изповядвам вътре в себе си:”Обичай Бога  и уважавай религиите”.

   Но ако има разминаване между това , което казват и изискват религиите, спрямо това, което казва  и изисква Бог, то аз съм на страната  на Бог и нека някой посмее да ме съди. Ще предоставя на Бог да отсъди помежду ни. Справедливо и спасително за душите ни. И без да съм учен богослов постоянно се стремя да славя Бога във всичките му творения и изяви, тъй както ги е създал по свой промисъл и воля. И птиците що славят Бога  с песните си, Го славят по различен начин. Следва ли Бог да каже на един гарван, иди и научи малкия славей да ме възхвалява с грачене като теб. Разбира се ,че няма нужда - Бог щеше да насели земята без славеи, само с гарвани… Когато срещна даден човек, било на улицата  или  в планината,  аз възприемам и виждам в него съзидателното начало – душата му. И знам, че той е дете Божие  и брат мой, и го уважавам. И ако трябва да му помогна с нещо - помагам му, без да обръщам внимание на маловажни земни фактори, повечето от които не зависят от него, като националност, възраст, пол, религия, житейска философия,богат или беден, красив или не… В неговите очи аз виждам себе си или съседското момче, което е поставено в трудни условия и търси пътя си, търси истината, търси мъдростта, търси Бога. И си казвам, нека ги намери по свой собствен път - с мир, любов  и човечност. Без да му преча, без да натрапвам своя мироглед, без да изисквам нещо от него. Той е ценен, тъй както Бог го е създал.  

   Затова  и преди 2 години сътворих и публикувах едно стихотворение за религията, сякаш съм очаквал такава книга и подобни въпроси. Може да го прочете на следната връзка: „За религията”.

   И моля се, благоволи Боже, да възтържествува не моето мнение, а Твоята истина и Твоя промисъл над нас, Твоите чеда.

  Стефан Сираков


Създадена на 10.03.2017 г.

Коментари

 • 456a752fc62c3f6097fafe527a4ea135?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Стефан Сираков написа:

  Преди около 3 години

  Коментар от автора: В тази статия изказвам несъгласие, за начина по който авторите на книгата подхождат към разглежданите въпроси - едностранно и настъпателно.Тук изразявам едно свое, неангажиращо никого и с нищо, мнение. Възможно е истината да е някъде извън тази статия. Идеята ми е тези важни въпроси да не се загърбват, а да се дискутират в обществото. Нека тази книга и тази статия да бъдат възприемани като една провокация и тест за будната ни съвест и безпристрастна справедливост. Преди всичко сме хора, и то мислещи. И след това - всичко останало...


 • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Бояна написа:

  Преди около 3 години

  Много добре е, ако човек има достатъчно знания върху материята, за която говори! В случая автора признава, и показва липса на задълбочени знания! Заедно с това той има някакво свое мнение, основано единствено върху някакво вътрешно нравствено усещане! Тази нравствена сетивност притежава всеки човек и тя е вложена в него от Бога като съвест. Без този нравствен ориентир бихме се потопили напълно в злото. Въпросите за вярата обаче изискват задълбочено изучаване, а в православното християнство се изисква и сериозен практически опит в преобразяване на човека чрез Божията благодат! Краткото сравнение между трите основни религии е следното: юдаизмът изгубва Божията благодат с не разпознаване на Спасителя Господ Иисус Христос, пророкуван многократно в Стария Завет и предаването му на кръстна смърт. Същността на юдаизма става човеконенавистна в делението на евреи и гои (друговерци) и след векове става основа на ционизма. Благодатта на Бога преминава в Християнството, като Божествено учение на втория ипостас на Бога. През 1054 годи католицизма се отделя от православието и преминава в ерес, която приема, че папата е наместник на Бога на земята и много други отклонения. Следват жестоките кръстоносни походи за избиване на православното монашество и "светата" инквизиция - дело на католицизма. Божията благодат се запазва и проявява чрез чудотворството на хиляди православни светци, мъченици, които изцеляват по чудесен начин именно с Божията благодат и показват истинността на вярата! Ислямът възниква много по късно и е човешко учение на провъзгласилият се за пророк епилептик Мохамед. Извън общочовешките неща включени в исляма, където Господ Иисус Христос е представен вече като обикновен човек, а не Бог, ислямът притежава и омразата към "неверниците" наречена джихад или „свещена война”. Днес с очите си виждаме и изпитваме последствията от практикуването в глобален мащаб на тази религия, както 500 години са го изпитвали и предците ни. За разлика от другите две религии (католицизма е ерес) единствено православието има еднакво отношение към всички хора. Нещо повече, православието проповядва любов и към този, които ти върши зло, който ти е враг. Заповядва да му въздаваш добро за стореното зло. Тази духовна сила да не отмъстиш, а да помогнеш на ближния си да излезе от своята заблуда е висша форма на човеколюбие и абсолютно потвърждение на истинността на православната религия. Бог е създал света за всички хора и дойде във втората си ипостас да спаси погиналото т.е. всички, които са се отклонили от неговите заповеди, от правилата по които е създаден светът. Кротостта на Бога и неговото търпение показват, че единствено смирената и изпълнена с любов и търпение православна религия е носител неговата свята воля, където пребивава Истината и Пътят и Животът.


 • 456a752fc62c3f6097fafe527a4ea135?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Стефан Сираков написа:

  Преди около 3 години

  Благодаря на Бояна за коментара. Радвам се на нейната прозорливост, как от една така кратка статия и то непретенциозна статия тип фейлетон, която умишлено показва въпроса от неговата трагикомична страна, тя успя да забележи липсата на задълбочени познания на автора. Може би не е разбрала темата на статията или иска да прехвърли умишлено "центъра" към нова плоскост, далеч от това което съм поставил за разискване. Целта ми никога не е била да правя анализ и сравнение на три или повече религии, да оспорвам нещо между тях, да отсъждам кой е лидера сред тях. Цялата статия вкратце се основава и коментира една книга, издадена от секта ( ако приемем, че протестантството е секта), която цели да противопостави две големи религии. Основавайки се на показаните дълбоки религиозни познания на Бояна и на нейния житейски опит, на " нравствената сетивност притежавана от всеки човек и вложена в него от Бога като съвест" ще я помоля да отговори на следните въпроси по статията:
  1.Одобрява ли тази книга призоваваща към нов "кръстоносен поход" срещу друга религия?
  2.Какво мисли за една война, било тя и религиозна? Дали е полезна или вредна, и за кого ?
  3.Намира ли за правилно моето отношение към "ЧОВЕКА" изказано в част 3 на статията ?
  Благодаря още веднъж на Бояна. Радвам се , че не е безучастна и изразява свое мнение.
  С уважение : автора


 • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Бояна написа:

  Преди около 3 години

  Г-н Сираков, това че неправилно цитирате Библията също означава отношение към Бога! И то не е положително! То е безразлично към това, което Бог ни призовава да правим в земния си живот! А това е: "И тъй, бъдете съвършени, както е съвършен и Небесният ваш Отец." (Мат.5:48). В човека ние можем да виждаме Божия образ, по който сме създадени, а подобието трябва сами да постигаме по примера на светиите. Единствено делата ни за постигане на смирение привлича Божията благодат! Без да има човек практически опит в това няма как да разбере разликата между истинската и напразната вяра. По такъв лекомислен начин ще му се струва, че Бог присъства във всички вери, което е друга заблуда. Защото Господ е казал: "Който не е с Мене, той е против Мене; и който не събира с Мене, той разпилява." (Лука 11:23). Запомнете само, че същността на православието е смирение, кротост, ненасилие и че православието никога не е започвало и няма да започне нито война, нито кръстоносен поход срещу друго вероизповедание. Но няма и да спре да говори истината, защото то е Въплътената Истина!


 • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Бояна написа:

  Преди около 3 години

  Г-н Сираков, това че неправилно цитирате Библията също означава отношение към Бога! И то не е положително! То е безразлично към това, което Бог ни призовава да правим в земния си живот! А това е: "И тъй, бъдете съвършени, както е съвършен и Небесният ваш Отец." (Мат.5:48). В човека ние можем да виждаме Божия образ, по който сме създадени, а подобието трябва сами да постигаме по примера на светиите. Единствено делата ни за постигане на смирение привлича Божията благодат! Без да има човек практически опит в това няма как да разбере разликата между истинската и напразната вяра. По такъв лекомислен начин ще му се струва, че Бог присъства във всички вери, което е друга заблуда. Защото Господ е казал: "Който не е с Мене, той е против Мене; и който не събира с Мене, той разпилява." (Лука 11:23). Запомнете само, че същността на православието е смирение, кротост, ненасилие и че православието никога не е започвало и няма да започне нито война, нито кръстоносен поход срещу друго вероизповедание. Но няма и да спре да говори истината, защото то е Въплътената Истина!
  И накрая, г-н Сираков, моля да ми кажете какво представлява Вашия бог, как го опознавате, какво иска от Вас и въобще как общувате с него Вие? Защото нали се сещате, че още един има претенции да е Бог?


 • 456a752fc62c3f6097fafe527a4ea135?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Стефан Сираков написа:

  Преди около 3 години

  Благодаря на Бояна за коментара. Пак ще напомня , че не съм писал нито ред срещу източното православие, както иска тя да обърне нещата. Напротив , още в началото написах, че статията е в защита на двете религии за които става дума в статията. Аз съм против една сектантска книга. Моля да уточните , какво означава неправилно цитиране, като предварително съм уточнил, че цитирам по памет, и не вярвам смисъла да е изопачен.В отговор на вашия въпрос: "И накрая, г-н Сираков, моля да ми кажете какво представлява Вашия бог, как го опознавате, какво иска от Вас и въобще как общувате с него Вие? Защото нали се сещате, че още един има претенции да е Бог?", ви отговарям, че в тази статия не е ставало дума нито за никакви нови богове, а единствено за изначалния Бог - творец на земята и небето, на всичко видимо и невидимо. Надявам се , че и вие Го почитате.
  Във вашия коментар пак не се разбра отговора ви на поставените въпроси :
  1.Одобрявате ли тази книга, която е обект на статията ?
  2.Намирате ли за правилно моето отношение към "ЧОВЕКА" изказано в част 3 на статията ? Ако моето мнение не е правилно- посочете грешката ми.
  Благодаря ви.


 • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Бояна написа:

  Преди около 3 години

  Г- н Сираков, моето мнение е за Вашия възглед, който се опитвате да внушите в лековата форма, а не за книгата! А възгледът Ви е следният: "И така…аз споделям мнението, че религия и Бог не са едно и също нещо. Религията е създадена да изучава и да слави Бога, но самата тя не е Бог." И нататък: "Религиите са човешко дело". Ако Вие смятате, че православното християнство не е Божествено учение, моля аргументирайте се! Източници на моето познание са Свещеното Писание и Свещеното Предание! Вашата вяра обаче не се основава на тях, защто иначе нямаше да има за какво да спорим! Казвате, че вярвате в Бог и интерпретирате думите на Сина Божий: „ Нима Син Божий е проповядвал – цепете и роете се във вярата и ме тълкувайте кой както си иска?” А забравяте, че Бог е дал свободната воля на човека да избере кого да слуша: подателя на доброто Бог или ненавиждащия човека дявол, откъдето поради маловерие или кривоверие хората отпадат от правилното изповядване на вярата. За тълкуванието има много засвидетелствали вярата с живота си, чудотворството и мъченичеството си светии, които чрез Преданието предават вярно и ясно за нас несъвършените Писанието. Така, че без правилно тълкуване никой не може да достигне до вярата, защото този път е много тесен и бездуховния човек лесно се отклонява. Все пак не се наемайте да бъдете духовен водач, преди да сте достигнали духовна зрялост, съвършенството на светците, които са Божии Синове, защото (Лука 6:39) “Каза им и притча: нима може слепец слепеца да води? не ще ли паднат и двамата в яма?”. Уважавайте и помагайте на всеки нуждаещ се без разлика, но следвайте единствено правилният път, който води към истината, без да се опитвате да обедините лъжата с истината или тъмнината със светлината. Останалото е от лукавия.


 • 456a752fc62c3f6097fafe527a4ea135?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Стефан Сираков написа:

  Преди около 3 години

  Здравейте, Бояна. Чак съжалявам, че се налага често да съм навън. Така ми е приятно да чета вашите коментари и да мога да ви отговарям.
  Този път нападате „моя” възглед, че „религия и Бог не са едно и също нещо” . Този възглед не е мой, а е изграден изцяло върху божието слово в библията. Но, ако вие не сте съгласна с мен, ако приемате , че религия и Бог са едно и също нещо, т.е. ако вие приемате религията за четвърта ипостас на Бога, то моля да се аргументирате. И отговорете ми на следния въпрос: Ако религия и Бог са едно и също нещо, защо Бог „напусна” юдейската религия?...Ето ви пряк и недвусмислен пример на моето твърдение.
  Ето и следващата ви „атака” към мен и поредния ви опит за изопачаване темата и написаното в статията ми: „Ако Вие смятате, че православното християнство не е Божествено учение, моля аргументирайте се!” – Отговорете ми къде в статията си съм нападнал или обидил лично източното православие? През цялото време твърдя, че книгата е издадена от секта и автора е виден протестантски пастор.
  Но, ето кое е странно! Дори в този ваш коментар (четвърти по ред), след две покани от моя страна, вие все още не сте отговорили на въпросите ми свързани с тази статия. Защо ли??? Нима по някакъв начин сте обвързана и зависима от обсъжданата книга? Затова ли ме нападате постоянно? Ако все пак решите да отговорите по статията, ето същите въпроси:
  1.Одобрявате ли тази книга, която е обект на статията ?
  2.Намирате ли за правилно моето отношение към "ЧОВЕКА" изказано в част 3 на статията ? Ако моето мнение не е правилно- посочете грешката ми.
  Оставам с убеждението, че се чувствате по някакъв начин застрашена, което отключва вашата религиозна „нападателност”. Вижте колко пъти сте ме нападали в тези няколко коментара, без да отговаряте на преките въпроси по темата:
  1.”Автора показва липса на задълбочени познания” – т.е. не му вярвайте, статията няма стойност.
  2. „Той има някакво свое мнение”- т.е. статията е нещо маловажно, не и обръщайте внимание…Напротив, казвам, тази статия има важно отношение към всички хора по Земята, иначе не бих я публикувал.
  3.”Неправилно цитирате библията”... Изрично упоменах, че цитатите ми са по памет. Ако смисъла в тях е изопачен умишлено по някакъв начин от мен, тогава ме съдете.
  4. „Казвате, че вярвате в Бог и интерпретирате думите на Сина Божий: „ Нима Син Божий е проповядвал – цепете и роете се във вярата и ме тълкувайте кой както си иска?” – Ето поредната ви инсинуация. Никъде не съм интерпретирал „думите на Сина Божий”. Това са мои лични слова, отправени към авторите на книгата и към всички, които изопачават, тълкуват неправилно и разединяват вярващите в множество църкви и секти(било то легитимни или не). Четете по-внимателно за да не изпадате в подобни заблуждения занапред.
  5.На няколко пъти се опитвате да отклоните вниманието в друга посока, да изместите „центъра” – за справка вижте първите 2 пасажа на този мой коментар.
  6.”По такъв лекомислен начин ще му се струва, че Бог присъства във всички вери, което е друга заблуда.” Къде в текста ми прочетохте да давам знак за равенство между всички религии и вери? Ето новата ви инсинуация. Казах само, че Бог присъства във всеки човек, във всички хора, а не само в християните. Нали Бог е създал човека и му е вдъхнал душа. Или вие не вярвате в това ?...
  7. „И накрая, г-н Сираков, моля да ми кажете какво представлява Вашия бог…”- Обвинявате ме , че имам свой личен Бог? Къде в текста съм загатнал или намекнал за подобно нещо?...Докога с тези инсинуации и подвеждане на читателя, драга ми Бояна?...
  8.” Защото нали се сещате, че още един има претенции да е Бог?”- Кой е този един? Нима намеквате , че аз имам подобни претенции?...Само защото изказах несъгласие с една сектантска книга, че имам собствено човешко мнение? Моля посочете тези „мои претенции” в текста ми … И вижте първия ми коментар под тази статия- част3 : „Тук изразявам едно свое, неангажиращо никого и с нищо, мнение. Възможно е истината да е някъде извън тази статия. Идеята ми е тези важни въпроси да не се загърбват, а да се дискутират в обществото.”
  9.” Все пак не се наемайте да бъдете духовен водач…” Къде прочетохте желание за водачество? Моля осветлете и мен незнаещия…
  И въпреки всичките ви опити за манипулиране и изопачаване на тази статия и мнението за автора, аз оставям текста и коментариите по него за безпристрастно обсъждане и становище на хората, моите читатели. Нека и те да отсъдят за себе си различните гледни точки. Да отсъдят за нас двамата по думите и делата ни.
  Благодаря ви, Бояна. Ако искате да пишете още коментари с необосновани нападки – пишете. Молбата ми е: цитирайте ме точно без изваждане от контекста, когато изразявате мнението си, както го правя и аз. Не подвеждайте читателя с ваши неправилни тълкувания и интерпретации на текста ми. Читателят не е толкова лековерен, колкото го мислите. Библейска истина е, че всеки сам отчита и разплаща греховете си пред Бога. Затова нека всеки да мисли със собствената си глава. Много лесно се води немислещ човек в чужда посока, но трудно се манипулират хора със собствено мнение и мисъл. В статията си аз давам тема за размисъл без да налагам и да изисквам нещо. Вие искате да дадете насока на хората, да я възприемат не със своите глави, а според както вие им я представите. Не подменяйте моите мисли с ваши.
  С уважение: автора


 • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Бояна написа:

  Преди около 3 години

  Този разговор започнах, защото моето религиозно чувство бе оскърбено от това, че Вие като християнин поставяте знак за равенство между Божественото и човешкото учение, между Истината и лъжата и настоявате това да се приема и от други хора. Опасно е за Вас и за вашите следовници „търсенето на духовното по свой собствен път”, което няма как да ви отведе до Бога. Бог е основал своята Църква с всички тайнства, в които подава своята Благодат, светата Литургия (тайната вечеря), където приемаме Неговите Свети дарове с причастието, свещенството, което предстои и свидетелства пред Бога, изповедта и покаянието, които снемат греховността ни. В тази Църква са светиите, техните нетленни мощи, чудесата, които те и до днес извършват, чудото на благодатния огън на гроба Господен, благодатните старци, които и България ги има. Ако не сте забелязали, че сте грешен човек, както и аз съм грешна, както и всички останали хора грешат със всяка мисъл, дума и дело, Вие сте много далече от Бог и от своето спасение! Но Бог е милостив и чака всеки грешен човек да стъпи на Пътя на своето спасение. Защото единственото, което истински можем да творим, заедно с Бога и с Неговата могъща подкрепа, е да се уподобим на Него, като се откажем напълно от греховността си. Тогава ще усетим с цялата си сетивност „ колко благ е Господ”! Като начало влезте в сайта „Православен свят” и сайта на Зографския манастир, които са чист православен извор. Четете Евангелието с тълкуванията на Теофилакт Български, Псалтира, Катехизиса, православния молитвеник. Бог да благославя Вас и Вашите читатели в тесния пътя на скърби и лишения, единственият път на нашето спасение!


 • 456a752fc62c3f6097fafe527a4ea135?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Стефан Сираков написа:

  Преди около 3 години

  Здравейте, в движение съм.Ще ви отговоря след 3 дена.


 • 456a752fc62c3f6097fafe527a4ea135?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Стефан Сираков написа:

  Преди около 3 години

  Драга ми Бояна, прибрах се вкъщи и с радост отговорям на коментара ви. Защо пак хвърляте общи приказки без да се аргументирате? Изрично помолих да ме цитирате , но не виждам да го правите. Вярвам, че не сте лекомислена, но защо постоянно се правите на такава?... Във вашия коментар има само един “мой” цитат (в кавичките). Три пъти прочетох статията си и не намерих този „мой” израз никъде. Вероятно и това е някакво ваше обобщаващо умозаключение. Нима с израза „търсенето на духовното по свой собствен път”, който цитирате, искате да кажете, че нямам право и свобода на собствено мнение по една сектантска книга? Нима ересите и прозелетизма трябва да се ширят безконтролно? Това ли искате?... Вашата упоритост да говорите за всичко друго, само не и по въпросите на статията, на книгата-обект на тази статия и на отправените от мен към вас конкретни въпроси, е пословична. Как и защо елементарния въпрос за една сектантска книга Вие се стремите и успявате всеки път да пренесете на друга плоскост? Този път на тема: що е църква…И ще ви цитирам: ”Бог е основал своята Църква с всички тайнства, в които подава своята Благодат, светата Литургия (тайната вечеря), където приемаме Неговите Свети дарове с причастието, свещенството, което предстои и свидетелства пред Бога, изповедта и покаянието, които снемат греховността ни. В тази Църква са светиите, техните нетленни мощи, чудесата, които те и до днес извършват, чудото на благодатния огън на гроба Господен, благодатните старци, които и България ги има.” Питам ви: Кой е нападал църквата? Кой е оспорвал това, което „твърдите”? Обяснете на обществото защо правите така - много пишете, а смислен отговор не давате… Има ли някакъв начин автора и читателите да разберат вашето мнение, но не за мен и за една от световните религии, а за повдигнатите въпроси в статията и за книгата на сектанта проф.Дечко Свиленов? След като аз съм прост и неук, а вие сте влизали и чели (цитирам ви) „в сайта „Православен свят” и сайта на Зографския манастир, които са чист православен извор. Четете Евангелието с тълкуванията на Теофилакт Български, Псалтира, Катехизиса, православния молитвеник”, отговорете на поставените въпроси. Ако имате каквито и да са отговори, то споделете ги с нас, не ги крийте само за себе си:
  1.Одобрявате ли тази сектантска книга, която е обект на статията ?
  2. Какво мислите за нейните автори? Направете паралелно проучване ако е нужно.
  3. Този въпрос отправям към авторите на книгата проф.Дечко Свиленов, Мюжген Ахмедова и Али Дини: Не смятате ли, че преди да се поучават „спасително” хората изповядващи Ислям (каквато е целта на коментираната книга), първо трябва да се оправят „нередностите” в Християнството? След като сме толкова близки по вероизповедание, християните от всички деноминации, нека първо спасим Христовото стадо живеещи в отцепничество – в идолопоклонство и заблуди. И едва когато докажем, че можем да спасяваме първо себе си- всички вярващи в Христа, тогава вече нека бъдем пример за чист и свят живот в очите на другите религии. Не може да се проповядват сега благи цитати, а самите християни да живеем в разкол, заблуди и разединение. Можем ли всички ние да преоткрием истинното и чисто Христово учение дадено преди 2000 години (без никакви тълкувания) и да се обединим около него? На това би се зарадвал Бог във всичките си ипостаси:”Един пастир и едно стадо”. А ако това не можем, какво право имаме да поучаваме другите? Или вие намирате за нормално милиард католици, евангелисти, юдеи, протестанти, адвентисти, съботяни, църква на седмия ден, секта на Муун, свидетели на Йехова, мормони и много други, да „загиват” без да бъдат спасени душите им? Кое от тези християнства ще се проповядва на хората изповядващи Ислям и защо? Не съществува ли опасност всички тези хора да попаднат в някоя от тези секти (макар и християнска) вместо в спасителна религия? Ами ако вместо да бъдат спасени, душите им паднат на още по-ниско стъпало пред Бога? Кой ще е отговорен тогава и дали това не е целта на книгата? Отговорете и вие Бояна, от източноправославно гледище по въпроса, разбира се.
  4. Намирате ли за правилно моето отношение към "ЧОВЕКА" изказано в част 3 на статията ? Ако моето мнение не е правилно, то посочете грешката ми.
  А ето и въпросите , които ми дължите от предния си коментар:
  5. Нападнахте „моя” възглед, че „религия и Бог не са едно и също нещо” . Този възглед не е мой, а е изграден изцяло върху божието слово в библията. Но, ако вие не сте съгласна с мен, ако приемате , че религия и Бог са едно и също нещо, т.е. ако вие приемате религията за четвърта ипостас на Бога, то моля да се аргументирате. И отговорете ми на следния въпрос: Ако религия и Бог са едно и също нещо, защо Бог „напусна” юдейската религия(това вие го твърдите в преден коментар)?...Ето ви пряк и недвусмислен пример на моето твърдение. Не видях в коментара ви да сте отговорили. Ето давам ви нова възможност.
  6. Зададох ви и въпроса „Нима по някакъв начин сте обвързана и зависима от обсъжданата книга, от посочените автори, от тяхната секта? Затова ли не отговаряте и ме нападате постоянно?” Продължавам да очаквам отговора ви…
  7. Упрекнахте ме: ”Защото нали се сещате, че още един има претенции да е Бог?”- Кой е този един? Нима намеквате , че аз имам подобни претенции?...Само защото изказах несъгласие с една сектантска книга, че имам собствено човешко мнение? Моля посочете тези „мои претенции” в текста ми … Все още очаквам отговора ви…
  8. Ето другия висящ въпрос: „И накрая, г-н Сираков, моля да ми кажете какво представлява Вашия бог…”- Обвинявате ме , че имам свой личен Бог? Къде в текста съм загатнал или намекнал за подобно нещо?...Докога с тези инсинуации и подвеждане на читателя, драга ми Бояна?... Дължите отговор с аргументи…
  Понякога с тези ваши съвети звучите твърде назидателно: тук си в грешка, там не си прав, това прочети, това не прави , друго прави както ние искаме…Това ли е верния път – да се натрапват религиозни предпочитания? Та нали сам Бог ни е дал правото на свободен избор (не само на мен, а и на всеки човек ) ...Каква е ползата ако много книги сме прочели, ако много цитати знаем наизуст, но Бог нямаме в сърцата си? Нека библейския пример за книжниците и фарисеите винаги да ни отрезвява. Те също познаваха добре „книгите и цитатите”, но точно те не познаха и не приеха новото учение и отпаднаха от Бога. Такива ли трябва да бъдем? „Неведоми са пътищата Божии”. Спомнете си думите на Иисус Христос когато казва, че никой не може да отиде при него, ако Бог Отец не го призове: „Никой не може да дойде при Мене, ако не го привлече Отец, Който Ме е пратил”(Йоан 6:44). „У пророците е писано: "и ще бъдат всички от Бога научени". Всякой, който е чул от Отца и се е научил, дохожда при Мене.” (Йоан 6:45) Не изземвайте божиите функции върху себе си. Спасявайте себе си тъй както знаете(както сте научени) и не пречете на другите в техния път.
  И въпреки всичките ви опити за манипулиране и изопачаване на тази статия и мнението за автора, аз оставям текста и коментарите по него за безпристрастно обсъждане и становище на хората, моите читатели. Нека и те да отсъдят за себе си различните гледни точки – според думите и делата в тях.
  С уважение: автора, 24.03.2017